Thứ 6 | 08/08/2014

1.Vị trí và chức năng.

1. Là phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động trong lĩnh vực thể dục thể thao trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn.

1. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thẩm định, xây dựng các kế hoạch, đề án, dự án, quy hoạch, chương trình phát triển về thể dục, thể thao trên phạm vi toàn tỉnh; hướng dẫn và tổ chức thực hiện các kế hoạch, đề án, dự án, quy hoạch, chương trình phát triển về thể dục, thể thao ở địa phương sau khi được phê duyệt.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên, trọng tài thể dục, thể thao sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Tham mưu giúp Giám đốc Sở phối hợp với các ngành, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp về thể thao, vận động mọi người tham gia phát triển phong trào thể dục, thể thao; phổ biến, hướng dẫn tập luyện thể dục, thể thao phù hợp với sở thích, lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp. Phối hợp với các tổ chức cơ quan liên quan tạo điều kiện, hướng dẫn người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, thanh thiếu niên và các đối tượng quần chúng khác tham gia hoạt động thể dục, thể thao.

4. Quản lý nhà nước đối với các hoạt động thể thao, thể thao giải trí trong các điểm vui chơi, khu du lịch, điểm du lịch, khu văn hoá thể thao trên địa bàn tỉnh.

5. Tổ chức hướng dẫn tập luyện, biểu diễn và thi đấu các môn thể thao dân tộc, các phương pháp rèn luyện sức khoẻ truyền thống.

6. Tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng hệ thống giải thi đấu, kế hoạch thi đấu và chỉ đạo, tổ chức các cuộc thi đấu thể thao quần chúng cấp tỉnh.

7. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ về Thể dục thể thao và cấp giấy chứng nhận về chuyên môn thể dục thể thao cấp tỉnh.

8. Tổ chức nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu, tiến bộ khoa học, công nghệ, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thể dục thể thao.

9. Tham mưu giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh tổ chức thực hiện giáo dục thể chất, thể thao trong nhà trường và thể dục thể thao trong lực lượng vũ trang tại địa phương.

10. Tổ chức kiểm tra các điều kiện kinh doanh của các câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn, kiểm tra việc công nhận gia đình thể thao, CLB thể thao trên địa bàn tỉnh.

11. Quản lý nhà nước về việc thực hiện kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên các tuyến; kế hoạch thi đấu các đội tuyển thể thao của tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ đối với Trung tâm Huấn luyện Thể dục thể thao, Trường Năng khiếu Thể dục thể thao.

12. Tham mưu giúp Giám đốc Sở phối hợp với các ngành liên quan tổ chức  thực hiện các dịch vụ công về thể dục thể thao, thực hiện các biện pháp ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật về thể dục thể thao; tham gia thẩm định các dự án đầu tư, phát triển liên quan đến thể dục thể thao; hướng dẫn kiểm tra hoạt động đối với tổ chức hội và tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực thể dục thể thao theo quy định của pháp luật; hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về thể dục thể thao đối với Phòng Văn hoá- Thông tin các huyện, thành, thị.

13. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh; ban hành điều lệ thi đấu các môn thể thao trong chương trình đại hội Thể dục thể thao tỉnh. Tổ chức Đại hội thể dục, thể thao cấp tỉnh; đăng ký tổ chức các giải thi đấu khu vực, toàn quốc và quốc tế sau khi được cấp có thẩm quyền giao và phê duyệt.

14. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quyết định phong cấp vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.

15. Tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng chế độ, chính sách đối với HLV, VĐV, trọng tài của tỉnh trong đào tạo, tập huấn, thi đấu Thể dục thể thao và hướng dẫn thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của pháp luật.

16. Hướng dẫn, thẩm định hồ sơ thành lập Hội và kiểm tra hoạt động đối với các Hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động về lĩnh vực thể dục thể thao theo quy định của pháp luật.

17. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

18. Thực hiện công tác quản lý cán bộ, công chức và tài sản được giao.

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.

Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com