Thứ 6 | 08/08/2014

1.Vị trí và chức năng.

1. Là đơn vị chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ; Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về các hoạt động Du lịch trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn.

1. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, kế hoạch liên quan đến công tác quản lý nhà nước về Du lịch.

2. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, các chương trình, kế hoạch về du lịch cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động, kinh doanh du lịch.

3. Thẩm định cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài đặt trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

4. Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

5. Thẩm định, phân loại, quyết định xếp hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng Du lịch, hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch đối với bãi cắm trại, nhà nghỉ du lịch, nhà có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú khác.

6. Thẩm định hồ sơ, thủ tục đăng ký và trình Tổng cục Du lịch xem xét xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch từ 3 sao trở lên hoặc hạng cao cấp.

7. Thẩm định cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trong khu du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch.

8. Tổ chức cấp, cấp lại, đổi, thu hồi thẻ hướng dẫn viên Du lịch ; cấp, thu hồi giấy chứng nhận thuyết minh viên theo quy định.

9. Tổ chức thẩm định và cấp giấy xác nhận xe ôtô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch.

10. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ du lịch cho các phòng Văn hóa Thông tin cấp huyện và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch.

11. Hướng dẫn, thẩm định hồ sơ thành lập Hội và kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động về lĩnh vực du lịch theo quy định của pháp luật.

12. Tổ chức, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về du lịch.

13. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

14. Thực hiện công tác quản lý cán bộ, công chức và tài sản được giao.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.

Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com