Thứ 6 | 08/08/2014

1. Vị trí và chức năng

Trung tâm quản lý, khai thác Khu Liên hợp Thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng quản lý, bảo vệ, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, sử dụng, khai thác công trình thuộc Khu Liên họp Thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ; tổ chức các cuộc thi đấu, biểu diễn thể dục thể thao, phục vụ công tác đào tạo, huấn luyện VĐV các môn thể thao thành tích cao, VĐV năng khiếu và thể thao phong trào, tổ chức các sự kiện; tổ chức các hoạt động cung ứng dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

Trung tâm là đơn vị dự toán cấp I, có con dấu và tài khoản riêng được mở tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động.

Trụ sở Trung tâm: đặt tại Khu Liên hợp Thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, Đại lộ Hùng Vương, phường Thọ Sơn, tp Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

- Xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động của đơn vị và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó sau khi được phê duyệt.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động thi đấu, biểu diễn Thể dục thể thao theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đảm bảo các điều kiện về sân bãi, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ việc đào tạo, huấn luyện và thi đấu các môn thể thao.

- Tổ chức các hoạt động cung ứng dịch vụ theo quy định quả pháp luật. Bảo đảm an toàn trong quá trình luyện tập, thi đấu tại cơ sở.

- Tổ chức các sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

- Quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hồ sơ, đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị của đơn vị theo quy định của pháp luật.

- Giúp đỡ, tạo điều kiện cho trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật thao gia hoạt động Thể dục thể thao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.

 

Thông báo mới
 
Thời tiết
Thống kê
Trực tuyến: 3
Hôm nay: 3
Tổng: 228095

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com