Thứ 6 | 08/08/2014

1. Vị trí và chức năng

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Phú Thọ là cơ sở đào tạo công lập; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ.

Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc để giao dịch, hoạt động.

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Phú Thọ có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề các ngành văn hóa nghệ thuật, du lịch và gia đình phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và phục vụ nhu cầu học tập của nhân dân theo cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng chứng chỉ về giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật cho tỉnh Phú Thọ và các tỉnh trong khu vực.

- Địa điểm trường: Số 39B phố Thành Công, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Xây dựng quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động ngắn hạn, trung hạn và dài hạn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, tổ chức giảng dạy, học tập, quản lý người học và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục; công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng, chứng chỉ theo thẩm quyền.

- Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Tổ chức biên soạn và duyệt giáo trình của các ngành đào tạo trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định do Hiệu trưởng nhà trường thành lập.

- Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phục vụ công tác Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình cho tỉnh Phú Thọ và khu vực.

- Đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác Văn hóa Nghệ thuật, Thể thao, Du lịch, Gia đình trong và ngoài tỉnh;

- Tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ; thực hiện các dịch vụ khoa học - kỹ thuật, sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức bộ máy nhà trường, tuyển dụng, quản lý, sử dụng và đãi ngộ cán bộ, viên chức.

- Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền về kiểm định chất lượng giáo dục. Xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá chất lượng giáo dục.

- Được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, cơ sở vật chất; được miễn, giảm thuế; vay tín dụng; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa.

- Sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất Nhà trường, mở rộng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và tổ chức các hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với gia đình người học, tổ chức, cá nhân, trong hoạt động giáo dục; tổ chức cho cán bộ, giáo viên và người học tham gia các hoạt động xã hội.

- Liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, gia đình, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, gắn đào tạo với sử dụng sau đào tạo và tạo việc làm, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh và khu vực đồng thời bổ sung nguồn lực cho Nhà trường.

- Hợp tác với tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, gia đình, nghiên cứu khoa học của nước ngoài theo quy định.

- Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Trường với các cấp có thẩm quyền theo quy định.

- Quản lý tổ chức, cán bộ và tài sản theo phân cấp và quy định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ.

- Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. Tổ chức các hoạt động, dịch vụ có thu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp với quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp có thẩm quyền giao.

Thông báo mới
 
Thời tiết
Thống kê
Trực tuyến: 4
Hôm nay: 113
Tổng: 110880

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com