Thứ 4 | 30/03/2016
Ngày 28/3, Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức chiếu phim tài liệu tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại Rạp chiếu bóng Hòa phong. Dự buổi chiếu phim có các đồng chí lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở cùng các đoàn viên thuộc 13 Công đoàn thành viên.
 
Chương trình chiếu phim tài liệu tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 là một trong những hoạt động tuyên truyền thiết thực của Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm giúp cho đoàn viên, công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ) nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị này là tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng là đại biểu cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân năm 2016. Đồng thời nâng cao nhận thức cho đoàn viên, CCVCLĐ về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu cử; tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, bảo đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử; chủ động đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu, hoạt động chống phá bầu cử, chống phá chế độ, cản trở sự nghiệp đổi mới đất nước của nhân dân ta.
Tại buổi chiếu phim, Công đoàn Sở đã thực hiện công tác tuyên truyền bầu cử và trình chiếu 2 bộ phim: “70 năm Quốc hội vì nước vì dân” – phim tài liệu; “Khoảnh khắc chiến tranh” – phim truyện.
Buổi chiếu phim đã thành công tốt đẹp và nhận được sự nhiệt tình hưởng ứng của các đoàn viên công đoàn.
 
 
Các đoàn viên đang xem phim truyện “Khoảnh khắc chiến tranh”
 
Quách Thị Sinh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết
Thống kê
Trực tuyến: 2
Hôm nay: 12
Tổng: 227335

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com