Phù Ninh: Triển khai thực hiện “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

Phù Ninh: Triển khai thực hiện “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, văn hóa giữ vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc. Sau 8 năm triển khai xây dựng thực hiện “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự đồng thuận và tích cực hưởng ứng của nhân dân, đến nay huyện Phù Ninh đã công nhận được 11 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

Trang : 1
 
2
 
3
 
Văn bản mới
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com