Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ tổ chức lớp truyền dạy  hát Páo Dung và múa Chuông của người Dao Tiền, huyện Tân Sơn,  tỉnh Phú Thọ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ tổ chức lớp truyền dạy hát Páo Dung và múa Chuông của người Dao Tiền, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ tổ chức lớp truyền dạy hát Páo Dung và múa Chuông của người Dao Tiền, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Giao lưu văn hóa truyền thống “Về miền di sản”

Giao lưu văn hóa truyền thống “Về miền di sản”

Giao lưu văn hóa truyền thống “Về miền di sản”

Lấy ý kiến tham gia dự án Luật Di sản văn hóa

Lấy ý kiến tham gia dự án Luật Di sản văn hóa

Lấy ý kiến tham gia dự án Luật Di sản văn hóa

Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hội Xoan 2024 - Miền Di sản”

Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hội Xoan 2024 - Miền Di sản”

Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hội Xoan 2024 - Miền Di sản”

Trải nghiệm Hát Xoan làng cổ

Trải nghiệm Hát Xoan làng cổ

Trải nghiệm Hát Xoan làng cổ

GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG  HÀNH TRÌNH TỪ TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN THÀNH QUỐC LỄ

GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG HÀNH TRÌNH TỪ TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN THÀNH QUỐC LỄ

GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG HÀNH TRÌNH TỪ TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN THÀNH QUỐC LỄ

Khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Quốc gia đền thờ Nguyễn Mẫn Đốc, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Quốc gia đền thờ Nguyễn Mẫn Đốc, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Quốc gia đền thờ Nguyễn Mẫn Đốc, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Hội thảo Đức Vương Ngô Quyền trong tâm thức Việt

Hội thảo Đức Vương Ngô Quyền trong tâm thức Việt

Hội thảo Đức Vương Ngô Quyền trong tâm thức Việt

Thêm 26 di sản được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Thêm 26 di sản được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Thêm 26 di sản được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia  Lễ hội đền Du Yến, xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội đền Du Yến, xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội đền Du Yến, xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Trang : 1
 
2
 
3
 
4
 
Văn bản mới
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com