Thanh Sơn “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”

Quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) và Chương trình hành động số 27- CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”; những năm qua, hoạt động văn học, nghệ thuật của huyện miền núi Thanh Sơn đã có bước phát triển mới và sâu rộng, thu hút đông đảo các nghệ sĩ, nhân dân tham gia sáng tác. Nhờ đó việc bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa phi vật thể trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật được triển khai tích cực, các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc ngày càng được chú trọng, bảo tồn và phát huy.

Trang : 1
 
2
 
3
 

Thể thao phú thọ với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” triển khai trên phạm vi cả nước từ ngày Ngày 07/3/2000 theo kế hoạch số 31/UB.TDTT.QC của Ủy ban Thể dục Thể thao Việt Nam (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Trên cơ sở kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành kế hoạch số 2685/KH-UB, ngày 27/12/2000 về việc tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn toàn tỉnh. Trải qua hơn chục năm chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cuộc vận động đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

Trang : 1
 
2
 

Thành phố Việt Trì chào đón đoàn khách du lịch quốc tế theo tuyến đường sông đầu tiên đến thăm quan tại tỉnh trong năm 2018

Sáng nay, ngày 9/1/2018, tại bến thuyền đền Tam Giang, phường Bạch Hạc, Thành phố Việt Trì. Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì đã tổ chức chương trình đón đoàn khách du lịch quốc tế theo tuyến đường sông đầu tiên đến tham quan tại tỉnh trong năm 2018.

Trang : 1
 
2
 

Hà Đức Chinh - tấm gương sáng về nghị lực vươn lên từ một vùng quê nghèo khó

Có người đã từng nói: "Giữa lớp sỏi đá khô cằn, cây hoa dại vẫn tốt lên và nở những chùm hoa thật đẹp". Vậy điều gì đã khiến cho cây hoa dại giữa một vùng sỏi đá khô cằn thiếu nước, thiếu chất dinh dưỡng ấy vẫn xanh tốt và hiến dâng cho đời những chùm hoa tuyệt đẹp? Đó chính là nhờ vào nghị lực sống, nó như một điểm tựa vững chắc giúp mỗi người chúng ta vượt qua khó khăn để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Và Hà Đức Chinh - người con của vùng sơn cước Phú Thọ là một tấm gương như vậy.

Văn bản mới
Thông báo mới
 
Thời tiết
Thống kê
Trực tuyến: 3
Hôm nay: 11
Tổng: 35796

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com