Chi bộ Thư viện tỉnh Phú Thọ sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh để xây dựng và phát huy giá trị văn hoá, con người Đất Tổ  đáp ứng yêu cầu phát triển,

Chi bộ Thư viện tỉnh Phú Thọ sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng và phát huy giá trị văn hoá, con người Đất Tổ đáp ứng yêu cầu phát triển,

Chi bộ Thư viện tỉnh Phú Thọ sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng và phát huy giá trị văn hoá, con người Đất Tổ đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập trong giai đoạn hiện nay”

THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2024

THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2024

KẾ HOẠCH Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2024

KẾ HOẠCH Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2024

Công bố công khai tình hình thực hiện ngân sách 3 tháng đầu năm 2024 (Biểu)

Công bố công khai tình hình thực hiện ngân sách 3 tháng đầu năm 2024 (Biểu)

Công bố công khai tình hình thực hiện ngân sách 3 tháng đầu năm 2024

công bố công khai tình hình thực hiện ngân sách 3 tháng đầu năm 2024

Chi bộ Trung Văn hoá – Điện ảnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024”

Chi bộ Trung Văn hoá – Điện ảnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024”

Chi bộ Trung Văn hoá – Điện ảnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024”

Chi bộ Văn phòng và Chi bộ Thể thao - Thanh tra  tổ chức học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,  phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Chi bộ Văn phòng và Chi bộ Thể thao - Thanh tra tổ chức học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Chi bộ Văn phòng và Chi bộ Thể thao - Thanh tra tổ chức học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

THÔNG TIN SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ: Chi bộ Bảo tàng Hùng Vương

THÔNG TIN SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ: Chi bộ Bảo tàng Hùng Vương

THÔNG TIN SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ: Chi bộ Bảo tàng Hùng Vương

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH PHÚ THỌ

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH PHÚ THỌ

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH PHÚ THỌ

Đoàn Thanh niên Sở tổ chức Gặp mặt truyền thống Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) và trao giải Cuộc thi ảnh “Nét đẹp đoàn viên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đoàn Thanh niên Sở tổ chức Gặp mặt truyền thống Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) và trao giải Cuộc thi ảnh “Nét đẹp đoàn viên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đoàn Thanh niên Sở tổ chức Gặp mặt truyền thống Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) và trao giải Cuộc thi ảnh “Nét đẹp đoàn viên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ” năm 2024

Trang : 1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
Chương trình MTQG về phát triển văn hóa sẽ khắc phục sự chênh lệch trong thụ hưởng văn hóa giữa các vùng, miền, tầng lớp dân cư

Chương trình MTQG về phát triển văn hóa sẽ khắc phục sự chênh lệch trong thụ hưởng văn hóa giữa các vùng, miền, tầng lớp dân cư

Chương trình MTQG về phát triển văn hóa sẽ khắc phục sự chênh lệch trong thụ hưởng văn hóa giữa các vùng, miền, tầng lớp dân cư

Thúc đẩy hợp tác lĩnh vực Văn hóa-Thể thao-Du lịch giữa Việt Nam và Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na

Thúc đẩy hợp tác lĩnh vực Văn hóa-Thể thao-Du lịch giữa Việt Nam và Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na

Thúc đẩy hợp tác lĩnh vực Văn hóa-Thể thao-Du lịch giữa Việt Nam và Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na

Hành trình đến với “Đảo Thanh niên” Bạch Long Vĩ

Hành trình đến với “Đảo Thanh niên” Bạch Long Vĩ

Hành trình đến với “Đảo Thanh niên” Bạch Long Vĩ

Những kỹ năng PCCC và thoát nạn cần nắm rõ khi có cháy

Những kỹ năng PCCC và thoát nạn cần nắm rõ khi có cháy

Những kỹ năng PCCC và thoát nạn cần nắm rõ khi có cháy

Về việc hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá Lễ hội Vì Hòa bình năm 2024

Về việc hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá Lễ hội Vì Hòa bình năm 2024

Sơ kết 1 năm thực hiện việc tháo gỡ “điểm nghẽn” trong triển khai Đề án 06

Sơ kết 1 năm thực hiện việc tháo gỡ “điểm nghẽn” trong triển khai Đề án 06

Sơ kết 1 năm thực hiện việc tháo gỡ “điểm nghẽn” trong triển khai Đề án 06

Chú trọng văn hóa doanh nghiệp

Chú trọng văn hóa doanh nghiệp

Chú trọng văn hóa doanh nghiệp

Phấn đấu về đích xã nông thôn mới nâng cao

Phấn đấu về đích xã nông thôn mới nâng cao

Phấn đấu về đích xã nông thôn mới nâng cao

Tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Chung tay bảo vệ nguồn nước

Chung tay bảo vệ nguồn nước

Chung tay bảo vệ nguồn nước

Trang : 1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
>   
Văn bản mới
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com