Thứ 2 | 15/08/2016
Dưới đây là các Thủ tục hành chính do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ tiếp nhận. Độc giả có thể tìm tên thủ tục theo lĩnh vực mà mình quan tâm rồi bấm (click) vào Tải về ở ô bên cạnh để tải quy trình, mẫu đơn của thủ tục.
Lưu ý:
- các thủ tục đều lưu dưới dạng file .DOCX, có thể xem trực tiếp trên Micrsoft Office 2007 hoặc mới hơn.
- nếu máy tính sử dụng phần mềm Office 2003 hoặc cũ hơn, cần tải về và cài đặt gói phần mềm hỗ trợ tại https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=3 để chuyển về file .DOC
- ngoài ra, công dân có thể tra cứu, thực hiện các thủ tục (có 12 thủ tục cấp độ 3) do Sở VHTTDL tiếp nhận tại hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh tại địa chỉ http://motcua.phutho.gov.vn , chọn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chọn Bộ thủ tục; để thực hiện các thủ tục cấp độ 3, theo dõi tiến trình thủ tục, công dân cần đăng ký tài khoản với số CMND và số điện thoại (lưu ý cung cấp thông tin chính xác vì các thông tin này được dùng để xác minh). Hướng dẫn sử dụng hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh được đăng tại tại đường dẫn http://motcua.phutho.gov.vn/trang-chu/cong-dan/huong-dan
 
1. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận
STT Tên thủ tục hành chính Quy trình và
Mẫu đơn
A Lĩnh vực văn hóa
A1 Bản quyền tác giả
1 1 Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho cá nhân, tổ chức Việt Nam Tải về
2 2 Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho cá nhân, tổ chức Việt Nam Tải về
3 3 Cấp lại, đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả Tải về
4 4 Cấp lại, đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan Tải về
5 5 Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho cá nhân, pháp nhân nước ngoài Tải về
6 6 Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho cá nhân, pháp nhân nước ngoài Tải về
A2 Di sản văn hóa
7 1 Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể Tải về
8 2 Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể Tải về
9 3 Xếp hạng di tích Quốc gia. Tải về
10 4 Thỏa thuận chủ trương lập Quy hoạch, Dự án tu bổ di tích, Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh đối di tích Quốc gia, Quốc gia đặc biệt Tải về
11 5 Thẩm định, phê duyệt Quy hoạch, Dự án tu bổ di tích, Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh đối di tích Quốc gia, Quốc gia đặc biệt Tải về
12 6 Thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt Tải về
B Lĩnh vực du lịch
B1 Lữ hành
13 1 Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam Tải về
14 2 Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài Tải về
15 3 Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài Tải về
B2 Khách sạn
16 1 Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 3 sao cho khách sạn, làng du lịch Tải về
17 2 Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 3 sao cho khách sạn, làng du lịch Tải về
18 3 Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 4 sao, 5  sao cho khách sạn, làng du lịch Tải về
19 4 Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 4 sao, 5  sao cho khách sạn, làng du lịch Tải về
20 5  Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng cao cấp cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch Tải về
21 6 Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng cao cấp cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch Tải về
C Thi đua khen thưởng
22 1 Xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” Tải về
23 2 Xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” Tải về
24 3 Xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học, nghệ thuật Tải về
25 4 Xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật Tải về
26 5 Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” Tải về
2. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận
A Lĩnh vực văn hóa
A1 Di sản văn hóa
1 1 Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp Tải về
2 2 Xếp hạng di tích cấp tỉnh. Tải về
3 3 Thỏa thuận chủ trương lập Quy hoạch, Dự án tu bổ di tích, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích đối với di tích cấp tỉnh. Tải về
4 4 Thẩm định Quy hoạch, Dự án tu bổ di tích, Thiết kế tu bổ di tích, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích đối với di tích cấp tỉnh Tải về
A2 Văn hóa cơ sở (Quảng cáo)
5 1 Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Tải về
6 2 Cấp giấy phép tổ chức lễ hội Tải về
A3 Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
7 1 Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật Tải về
A4 Nghệ thuật biểu diễn
8 1 Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang Tải về
9 2 Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương Tải về
10 3 Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương  Tải về
A5 Thư viện
11 1 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 20.000 bản trở lên Tải về
A6 Gia đình
12 1 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Tải về
13 2 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Tải về
14 3 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Tải về
15 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Tải về
B Lĩnh vực thể dục thể thao
16 1 Đăng cai tổ chức Giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Tải về
17 2 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp Tải về
18 3 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao Tải về
19 4 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động billards & snooker Tải về
20 5 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình Tải về
21 6 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí Tải về
22 7 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn Tải về
23 8 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao Tải về
24 9 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn võ cổ truyền và vovinam Tải về
25 10 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quần vợt Tải về
26 11 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ Tải về
27 12 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay động cơ Tải về
28 13 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động tập luyện quyền anh Tải về
29 14 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo Tải về
30 15 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao Tải về
31 16 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Karatedo Tải về
32 17 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân, Sư, Rồng Tải về
33 18 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo Tải về
34 19 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá Tải về
35 20 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn Tải về
36 21 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông Tải về
37 22 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Patin Tải về
3. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
A Lĩnh vực văn hóa
A1 Di sản văn hóa
1 1 Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Tải về
2 2 Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương Tải về
3 3 Xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép  hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập                                                  Tải về
4 4 Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Tải về
5 5 Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích Tải về
6 6 Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật Tải về
7 7 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật Tải về
8 8 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật Tải về
9 9 Thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cấp tỉnh Tải về
A2 Điện ảnh
10 1
Cấp giấy phép phổ biến phim
(- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu;
- Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện:
+ Sản xuất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến;
+ Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến)
Tải về
11 2 Thủ tục cấp, thu giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim đối với phim do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc xuất khẩu Tải về
A3 Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
12 1 Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa,  anh hùng dân tộc, lãnh tụ Tải về
13 2 Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật Tải về
14 3 Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam Tải về
15 4 Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm Tải về
16 5 Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam Tải về
17 6 Tiếp nhận thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan Tải về
A4 Nghệ thuật biểu diễn
18 1 Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương Tải về
19 2 Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương  Tải về
20 3 Cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương Tải về
21 4 Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang Tải về
A5 Văn hóa cơ sở (Quảng cáo)
22 1 Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke Tải về
23 2 Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường  Tải về
24 3 Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn Tải về
25 4 Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo Tải về
A6 Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
26 1 Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh Tải về
27 2 Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương Tải về
A7 Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cũ hỗ trợ
28 1 Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ. Tải về
A8 Gia đình
29 1 Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ về chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Tải về
30 2 Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Tải về
31 3 Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Tải về
32 4 Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Tải về
33 5
Cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình 
Tải về
34 6 Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình Tải về
A9 Nhập khẩu văn hóa phẩm vì mục đích kinh doanh
35 1 Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu Tải về
36 2 Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu Tải về
37 3 Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi, giải trí nhập khẩu Tải về
C Lĩnh vực du lịch
C1 Lữ hành
38 1 Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam Tải về
39 2 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam Tải về
40 3
Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp:
a) Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khác;
b) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác;
c) Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài
d) Thay đổi địa điểm của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong phạm vi nước nơi doanh nghiệp thành lập
Tải về
41 4 Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu hủy Tải về
42 5 Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam Tải về
43 6 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Tải về
44 7 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Tải về
45 8 Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch Tải về
46 9 Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch Tải về
47 10 Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch Tải về
C2 Khách sạn
48 1 Cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch Tải về
49 2 Cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch Tải về
50 3 Cấp lại biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch Tải về
51 4 Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch Tải về
52 5 Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch Tải về
53 6 Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác Tải về
54 7 Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác Tải về

 
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com