Thứ 3 | 22/12/2015
"Đầu tư xây dựng Khu di tích lịch sử văn hoá chiến khu cách mạng
Phục Cổ gắn với du lịch sinh thái cộng đồng xã Minh Hòa".
( Đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại quyết định số 3314/QĐ- UBND ngày 23/12/2013)
 
Địa điểm: Xã Minh Hoà, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.
Miêu tả dự án: Theo quy hoạch dự án được xây dựng trên tổng diện tích 25ha, bao gồm hai khu chức năng.
1. Khu vực bảo vệ I (khu vực bảo vệ nghiêm ngặt) có diện tích 2,5ha gồm có:
- Khu vực di tích và trưng bày tái hiện lịch sử, diện tích đất 2ha, diện tích xây dựng 1,58ha;
- Khu vực doanh trại hậu cứ du kích diện tích đất 0,5ha.
2. Khu vực II có diện tích 22,5ha gồm có:
- Khu trung tâm du khách, diện tích đất 1.945m2, diện tích xây dựng 320m2.
- Khu nghỉ khách, diện tích đất 13.280m2, diện tích xây dựng 1.390m2;
- Khu vực Thể dục thể thao, diện tích 18.876m2, diện tích xây dựng 150m2;
- Khu nghỉ dịch vụ trên đồi Cây Đa, diện tích 1.283m2, diện tích xây dựng 384m2;
- Khu vực hồ nước + suối, diện tích 8.070m2;
- Khu vực vườn sinh vật, diện tích 6.895m2;
- Công trình giao thông, bãi đỗ xe, công trình công cộng: 15.600m2;
- Khu vực trồng cây xanh gắn với rừng đặc dụng: 15,9ha.
                                                                 Phòng Phát triển tài nguyên du lịch.

 
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com