Thứ 4 | 16/07/2014
Để ứng dụng có hiệu phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc của Sở hiệu quả, Sở VHTTDL đã ban hành văn bản số 471/SVHTTDL-VP ngày 15/7/2014 về việc yêu cầu các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; đơn vị sự nghiệp thuộc Sở duy trì thường xuyên việc ứng dụng phần mềm quản lý văn bản tại phòng, ban, đơn vị để tiếp nhận thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Sở. Khuyến khích các đơn vị ứng dụng tối đa các tiện ích của phần mềm như: lập lịch công tác; giao việc và trao đổi công việc.... Từ nay đến hết tháng 8/2014 Sở sẽ thực hiện xử lý văn bản bằng cả hai phương pháp: văn bản giấy và văn bản điện tử (qua phần mềm) để các đơn vị dần làm quen. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, bất cập các phòng ban, đơn vị thông báo về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Phú Thọ (qua Văn phòng) để kịp thời phối hợp với các đơn vị liên quan điều chỉnh hệ thống phần mềm cho phù hợp.
 
Trước đó, thực hiện Kế hoạch số 4379/KH-UBND ngày 11/9/2013 của UBND tỉnh về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2014, ngày 01/7/2014 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Phú Thọ đã phối hợp với Sở Thông tin – Truyền thông tổ chức triển khai hội nghị tập huấn, chuyển giao phần mềm công nghệ quản lý văn bản và điều hành cho 60 cán bộ lãnh đạo và văn thư của 10 phòng chuyên môn, nghiệp vụ, 11 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Việc ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành nội dung quan trọng trong công tác cải cách hành chính của Sở, do vậy lãnh đạo Sở xác định là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng cuối năm đối với các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.
 
VP
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com