Thứ 6 | 14/08/2015
Căn cứ Nghị quyết số 972/NQ-UBTVQH ngày 13/7/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) ban hành theo Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 14/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 05/KH-HĐND ngày 22/7/2015 của HĐND tỉnh Phú Thọ V/v tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn tỉnh đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ xây dựng Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) (sau đây gọi là dự thảo) như sau:
 
NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN LẤY Ý KIẾN
1. Nội dung lấy ý kiến
-  Nội dung lấy ý kiến của nhân dân về Dự thảo bao gồm toàn bộ Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), trọng tâm là những vấn đề được xác định trong Phụ lục I của Kế hoạch số 05/KH-HĐND ngày 22/7/2015 của HĐND tỉnh Phú Thọ V/v tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn tỉnh đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), gửi kèm theo Kế hoạch này.
- Dự thảo được đăng tải toàn văn trên các trang thông tin điện tử: http://duthaoonline.quochoi.vn; Trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp; phụ san của Báo Phú Thọ; Cổng giao tiếp điện tử tỉnh Phú Thọ http://phutho.gov.vn; Trang thông tin điện tử Đại biểu nhân dân tỉnh Phú Thọ http://dbnd.phutho.gov.vn ; hoặc Trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ http://svhttdl.phutho.gov.vn hay có thể tải về bằng cách bấm vào đây.
 
2. Hình thức lấy ý kiến, địa chỉ tiếp nhận ý kiến góp ý Dự thảo
a. Hình thức lấy ý kiến

- Góp ý trực tiếp bằng văn bản.
- Tổ chức hội nghị, tọa đàm.
- Góp ý qua cổng thông tin của Bộ Tư pháp.
- Góp ý qua cổng thông tin của Sở Tư pháp.
- Góp ý qua Sở VHTTDL phú Thọ.
- Các hình thức phù hợp khác.

b. Địa chỉ tiếp nhận ý kiến góp ý Dự thảo
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ.
- Sở Tư pháp Phú Thọ - Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, Thành Phố Việt Trì, tỉnh phú Thọ hoặc qua hòm thư điện tử: stppt@moj.gov.vn.
- Bộ Tư pháp – 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc qua hòm thư điện tử: boluathinhsu@moj.gov.vn.
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ- Đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, Thành Phố Việt Trì, tỉnh phú Thọ hoặc qua hòm thư điện tử: vpsvhttdlpt@gmail.com.
- Việc góp ý bằng văn bản gửi qua đường bưu điện đến Bộ Tư pháp, Thường trực HĐND tỉnh, Sở Tư pháp  thì không phải dán tem, ngoài phong bì ghi rõ góp ý Dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi).
 
3. Đối tượng lấy ý kiến
- Toàn bộ công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, huấn luyện viên, vận động viên trong ngành VHTTDL.

4. Thời gian lấy ý kiến
- Góp ý gửi về Bộ Tư pháp: Trước ngày 14/9/2015.
- Góp ý gửi về Sở Tư pháp: Trước ngày 05/9/2015.
- Góp ý gửi về Sở VHTTDL: Trước ngày 31/8/2015.
 
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com