Thứ 3 | 08/04/2014
PhuthoPortal - Ngày 4/12, Hiệp hội Du lịch tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2013 – 2018). Tới dự có các đồng chí: Hà Kế San - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển du lịch của tỉnh; Lê Tuấn Anh – Vụ trưởng Vụ thị trường, Tổng cục Du lịch Việt Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành, thị và 72 hội viên Hiệp hội Du lịch tỉnh.


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh và Hiệp hội Du lịch Việt Nam về việc thành lập Hiệp hội Du lịch các tỉnh, thành phố, Ban vận động thành lập Hiệp hội đã nhận được 72 đơn của các tổ chức, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch - dịch vụ, các trường đào tạo nguồn nhân lực du lịch, các cá nhân tâm huyết với ngành du lịch đã đăng ký tham gia Hiệp hội Du lịch Phú Thọ. Ban vận động đã xây dựng các văn bản, xin ý kiến đóng góp của các cơ quan chức năng, chuẩn bị các điều kiện hoàn thiện thủ tục hồ sơ xin phép thành lập Hiệp hội Du lịch Phú Thọ và tổ chức Đại hội Hiệp hội Du lịch lần thứ nhất nhiệm kỳ 2013 – 2018.
Hiệp hội Du lịch Phú Thọ được thành lập nhằm phát huy, tăng cường vai trò, trách nhiệm của khối doanh nghiệp du lịch tỉnh trong việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh du lịch dịch vụ trên địa bàn, góp phần từng bước đưa du lịch Phú Thọ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, phấn đấu thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về công tác phát triển du lịch. Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh Phú Thọ lần thứ I đã thông qua Điều lệ của Hiệp hội, đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Hiệp hội trong nhiệm kỳ tới để cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch phát triển ngày một lớn mạnh, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển toàn diện. Nhiệm kỳ đầu tiên, Hiệp hội Du lịch tỉnh sẽ tiếp tục củng cố, ổn định tổ chức, tập hợp, phát huy sức mạnh hội viên tạo sức mạnh tổng hợp của khối doanh nghiệp du lịch, dịch vụ; xây dựng và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch; phát triển nguồn du lịch đảm bảo về chất lượng, đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, đáp ứng nhu cầu của thị trường và xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch, giới thiệu tiềm năng du lịch…
 
Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2013-2018 ra mắt Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San nhấn mạnh, du lịch Phú Thọ có nhiều tiềm năng, lợi thế song cũng có không ít khó khăn trong quá trình hội nhập và phát triển. Để du lịch tỉnh nhà trở thành ngành kinh tế mũi nhọn thì ngoài sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan Nhà nước thì cần có sự đoàn kết, chung tay góp sức của doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân kinh doanh du lịch trong tỉnh. Sự ra đời của Hiệp hội sẽ gắn kết chặt chẽ, tương trợ nhịp nhàng trong mối quan hệ hợp tác cùng phát triển. Đồng chí đề nghị, ngay sau Đại hội, Hiệp hội cần sớm kiện toàn bộ máy, ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động từng năm một cách cụ thể; hoạt động đúng với tôn chỉ, mục đích trong Điều lệ; làm tốt nhiệm vụ là cầu nối giữa các thành viên Hiệp hội với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc đề xuất các cơ chế, chính sách phát triển du lịch – dịch vụ của tỉnh. Hiệp hội cùng với tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch, hình thành liên kết các điểm, tour và các hoạt động kinh doanh du lịch phát huy được lợi thế của các bên tham gia, đưa Du lịch Phú Thọ phát triển bền vững.
Đại hội cũng đã bầu 21 đồng chí vào Ban chấp hành, 7 đồng chí vào Ban Thường vụ Hiệp hội Du lịch tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2013 – 2018. Ông Nguyễn Mạnh Thản – Giám đốc Công ty cổ phần Ao Vua được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Phú Thọ.
Hương Giang
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com