Thứ 3 | 16/10/2018
Thực hiện kế hoạch số 2792/KH-UBND ngày 28/6/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008/9001:2015 tại cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2018. Ngày 15/10/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch có buổi làm việc với Đoàn Kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ  Phú Thọ đánh giá việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong các hoạt động của cơ quan. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trương Quốc Chính, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; đồng chí Nguyễn Việt Trung, phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Trưởng Ban chỉ đạo công tác ISO sở cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở. 
 

Đ/c Trương Quốc Chính, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu kết luận buổi kiểm tra

 Thông qua buổi làm việc nhằm đánh giá việc xây dựng và áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện việc cải cách hành chính công tại các cơ quan hành chính thuộc tỉnh.
Thay mặt đoàn kiểm tra đồng chí Nguyễn Việt Hà – Phó trưởng phòng  Quản lý Tiêu chuẩn chất lượng - Sở Khoa học Công nghệ đã thông qua quyết định đoàn kiểm và nội dung kiểm tra tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
          Thay mặt cho ban Chỉ đạo công tác ISO Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng chí Lương Thị Vân Anh- thư ký Ban chỉ đạo đã thông qua báo cáo kết quả công tác triển khai, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008 năm 2018 tại Sở. Các thành viên tham dự buổi làm việc đã thảo luận và tiến hành làm việc trực tiếp tại một số phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở.
Kết thúc buổi làm việc đồng chí Trương Quốc Chính, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ- Trưởng đoàn kiểm tra đã thông qua biên bản kiểm tra. Đoàn kiểm tra đánh giá cao việc quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Sở đối với việc áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Ý thức chấp hành, xử lý công việc tại các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở đảm bảo các quy trình theo tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008; công việc được giải quyết hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật,100% hồ sơ giải quyết TTHC đúng hạn theo yêu cầu. Đồng thời đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời gian tới thực hiện việc chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo kế hoạch của UBND tỉnh.
 
Lương Thị Vân Anh
 Văn phòng Sở Văn hóa, Thê thao và Du lịch
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com