Thứ 6 | 21/07/2017
 Thực hiện Quyết định số 2437/QĐ-BVHTTDL ngày 19/6/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông báo số 404/ĐA-PBP ngày 04/7/2017 của Cục Điện ảnh về việc tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017); Văn bản số 410/ĐA-PBP ngày 05/7/2017 của Cục Điện ảnh về việc phối hợp tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017);
          Cục Điện ảnh và Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch Phú Thọ phối hợp với Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị QĐNDVN; Trung tâm Văn hóa và Chiếu phim tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017)) từ ngày 24/7/2017 đến ngày 30/7/2017 trên phạm vi toàn quốc. Tại tỉnh Phú Thọ các đơn vị tham gia gồm có: Rạp chiếu phim Hoà Phong, (Thành phố Việt Trì); các Đội chiếu phim l­ưu động số 20, 44, 88, 235, 162 và 197 chiếu phim tại thành phố Việt Trì và các huyện Thanh Sơn, Tam Nông, Hạ Hòa, Cẩm Khê, Đoan Hùng.
          Danh mục phim chiếu gồm:
 
  1. Những bài hát ca ngợi Đảng; Bác Hồ, về quê hương đất nước, về cách mạng Ca nhạc Việt Nam
  2. K10 Phim tài liệu Việt Nam
  3. Tầng sâu bình yên     Phim tài liệu Việt Nam
  4. Ta còn gửi lửa trong than Phim tài liệu Việt Nam
  5. Ngày cuối cùng của chiến tranh Phim tài liệu Việt Nam
  6. Đường tới độc lập, tự do Phim tài liệu Việt Nam
  7. 70 năm đất nước niềm tin và ánh sáng Phim tài liệu Việt Nam
  8. Vài hình ảnh về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch Phim tài liệu Việt Nam
  9. Bác Hồ với nông dân
 10. Điện Biên Phủ
 11. Hồi ức Điện Biên
 12. Địa chấn ở Điện Biên Phủ
 13. Đỉnh cao chiến thắng
 14. Mắt biển.
Phim tài liệu Việt Nam
Phim tài liệu Việt Nam
Phim tài liệu Việt Nam
Phim tài liệu Việt Nam
Phim tài liệu Việt Nam
 Phim truyện Việt Nam
 15. Nhà tiên tri  Phim truyện Việt Nam
 16. Chớp mắt cùng số phận  Phim truyện Việt Nam
 17. Thầu Chín ở Xiêm  Phim truyện Việt Nam
 18. Mùa thu không cô đơn  Phim truyện Việt Nam
 19. Đường xuyên rừng  Phim truyện Việt Nam
 20. Những đứa con của làng  Phim truyện Việt Nam
 21. Trên đỉnh bình yên  Phim truyện Việt Nam
 22. Nhìn ra biển cả  Phim truyện Việt Nam
 23. Giải phóng Sài Gòn  Phim truyện Việt Nam
 24. Sống cùng lịch sử  Phim truyện Việt Nam
 25. Mùi cỏ cháy  Phim truyện Việt Nam
 26. Những người viết huyền thoại  Phim truyện Việt Nam
 27. Hà Nội mùa đông năm 46  Phim truyện Việt Nam
 28. Đường thư  Phim truyện Việt Nam
 29. Đừng đốt  Phim truyện Việt Nam
 30. Ngã ba Đồng Lộc  Phim truyện Việt Nam
 31. Vào Nam ra Bắc  Phim truyện Việt Nam
Thời gian chiếu phim: 19h30’ các tối từ 24 đến 30 tháng 7 năm 2017.
Địa điểm: Thành phố Việt Trì và các huyện: Thanh Ba, Hạ Hòa, Cẩm Khê, Đoan Hùng, Thanh Sơn và Tam Nông.
               Trân trọng kính mời quý khán giả đón xem!
 
Lịch chiếu phim cụ thể như sau:
Tại: Rạp Chiếu phim Hòa Phong – Thành phố Việt Trì.
(Thời gian tổ chức: 19 giờ 30 phút từ ngày 24/7/2017 đến 30/7/2017).
 
 
TT
 
Tên phim
 
Thể loại
Thời lượng (phút) Thời gian thực hiện
 
1
 Ta còn gửi lửa trong than Phim tài liệu 33  
24/7/2017
 Mắt biển Phim truyện 75
 
2
 K10 Phim tài liệu 60  
25/7/2017
 Nhà tiên tri Phim truyện 85
 
3
 Tầng sâu bình yên Phim tài liệu 34  
26/7/2017
 Chớp mắt cùng số phận Phim truyện 80
 
4
Ngày cuối cùng của chiến tranh Phim tài liệu 25  
27/7/2017
Những đứa con của làng Phim truyện 85
 
5
 Đường tới độc lập tự do Phim tài liệu 30  
28/7/2017
Sống cùng lịch sử  Phim truyện 90
 
6
70 năm đất nước niềm tin và ánh sáng Phim tài liệu 27  
29/7/2017
Hà Nội mùa đông năm 46 Phim truyện 89
 
7
Hồi ức Điện Biên Phim tài liệu 29  
30/7/2017
Mắt biển Phim truyện 75
 
 
 
 
 
 
 
CHƯƠNG TRÌNH CHIẾU PHIM MIỀN NÚI
Phục vụ Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
(27/7/1947-27/7/2017)
Tại Đội Chiếu phim số 20 trên địa bàn Huyện Hạ Hòa - Tỉnh Phú Thọ
(Thời gian tổ chức: 19 giờ 30 phút từ ngày 24/7/2017 đến 30/7/2017).

 
 
 
TT
 
Tên phim
 
Thể loại
Thời lượng (phút) Thời gian thực hiện
 
1
Ta còn gửi lửa trong than Phim tài liệu 33  
24/7/2017
 Mắt biển Phim truyện 75
 
2
 Bác Hồ với nông dân Phim tài liệu 30  
25/7/2017
 Nhà tiên tri Phim truyện 85
 
3
 Tầng sâu bình yên Phim tài liệu 34  
26/7/2017
 Chớp mắt cùng số phận Phim truyện 80
 
4
 Ngày cuối cùng của chiến tranh Phim tài liệu 25  
27/7/2017
 Những đứa con của làng Phim truyện 85
 
5
 Đường tới độc lập tự do Phim tài liệu 30  
28/7/2017
 Giải phóng Sài Gòn    Phim truyện 90
 
6
 70 năm đất nước niềm tin và ánh sáng Phim tài liệu 27  
29/7/2017
 Hà Nội mùa đông năm 46 Phim truyện 89
 
7
 Hồi ức Điện Biên Phim tài liệu 29  
30/7/2017
 Đừng đốt   Phim truyện 91
 
 
  
 
 
CHƯƠNG TRÌNH CHIẾU PHIM MIỀN NÚI
Phục vụ Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
(27/7/1947-27/7/2017)
Tại Đội Chiếu phim số 44 trên địa bàn huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ
(Thời gian tổ chức: 19 giờ 30 phút từ ngày 24/7/2017 đến 30/7/2017).

 
 
 
TT
 
Tên phim
 
Thể loại
Thời lượng (phút) Thời gian thực hiện
 
1
Ta còn gửi lửa trong than Phim tài liệu 33  
24/7/2017
 Mắt biển Phim truyện 75
 
2
 Hồi ức Điện Biên Phim tài liệu 27  
25/7/2017
 Thầu chín ở Xiêm Phim truyện 84
 
3
 Tầng sâu bình yên Phim tài liệu 34  
26/7/2017
 Chớp mắt cùng số phận Phim truyện 80
 
4
 Ngày cuối cùng của chiến tranh Phim tài liệu 25  
27/7/2017
 Ngã ba Đồng Lộc Phim truyện 90
 
5
 Đường tới độc lập tự do Phim tài liệu 30  
28/7/2017
 Đường Thư  Phim truyện 87
 
6
 70 năm đất nước niềm tin và ánh sáng Phim tài liệu 27  
29/7/2017
 Hà Nội mùa đông năm 46 Phim truyện 89
 
7
 Hồi ức Điện Biên Phim tài liệu 29  
30/7/2017
 Nhìn ra biển cả Phim truyện 100
 
 
  
 
 
 
CHƯƠNG TRÌNH CHIẾU PHIM MIỀN NÚI
Phục vụ Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
(27/7/1947-27/7/2017)
Tại Đội Chiếu phim số 88 trên địa bàn Huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
(Thời gian tổ chức: 19 giờ 30 phút từ ngày 24/7/2017 đến 30/7/2017).

 
 
TT
 
Tên phim
 
Thể loại
Thời lượng (phút) Thời gian thực hiện
 
1
Ta còn gửi lửa trong than Phim tài liệu 33  
24/7/2017
 Mắt biển Phim truyện 75
 
   2
 K10 Phim tài liệu 60  
25/7/2017
 Thầu chín ở Xiêm Phim truyện 84
 
3
 70 năm đất nước niềm tin và ánh sáng Phim tài liệu 27  
26/7/2017
 Chớp mắt cùng số phận Phim truyện 80
 
4
 Ngày cuối cùng của chiến tranh Phim tài liệu 25  
27/7/2017
 Những người viết huyền thoại Phim truyện 30
 
5
 Bác Hồ với nông dân Phim tài liệu 27  
28/7/2017
 Đường xuyên rừng   Phim truyện 95
 
6
 Điện Biên Phủ Phim tài liệu 25  
29/7/2017
 Nhìn ra biển cả Phim truyện 100
 
7
 Đường tới độc lập tự do Phim tài liệu 30  
30/7/2017
 Trên đỉnh bình yên  Phim truyện 97
 
 
 

 
CHƯƠNG TRÌNH CHIẾU PHIM MIỀN NÚI
Phục vụ Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
(27/7/1947-27/7/2017)
Tại Đội Chiếu phim số 162 trên địa bàn huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.
(Thời gian tổ chức: 19 giờ 30 phút từ ngày 24/7/2017 đến 30/7/2017).

 
 
TT
 
Tên phim
 
Thể loại
Thời lượng (phút) Thời gian thực hiện
 
1
Ta còn gửi lửa trong than Phim tài liệu 33  
24/7/2017
 Mắt biển Phim truyện 75
 
2
 Ngày cuối của chiến tranh Phim tài liệu 60  
25/7/2017
 Chớp mắt cùng số phận Phim truyện 80
 
3
 Tầng sâu bình yên Phim tài liệu 34  
26/7/2017
 Giải phóng Sài Gòn Phim truyện 90
 
4
 Hồi ức Điện Biên Phim tài liệu 29  
27/7/2017
 Đường Xuyên Rừng Phim truyện 95
 
5
 Đường tới độc lập tự do Phim tài liệu 30  
28/7/2017
 Sống cùng lịch sử  Phim truyện 90
 
6
 70 năm đất nước niềm tin và ánh sáng Phim tài liệu 27  
29/7/2017
 Hà Nội mùa đông năm 46 Phim truyện 89
 
7
 Địa chấn Điện Biên Phủ Phim tài liệu 28  
30/7/2017
 Mùi cỏ cháy   Phim truyện 89
 
  
 
 
 
CHƯƠNG TRÌNH CHIẾU PHIM MIỀN NÚI
Phục vụ Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
(27/7/1947-27/7/2017)
Tại Đội Chiếu phim số 197 trên địa bàn huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ.
(Thời gian tổ chức: 19 giờ 30 phút từ ngày 24/7/2017 đến 30/7/2017).

 
 TT Tên phim  
Thể loại
Thời lượng (phút) Thời gian thực hiện
1  Ta còn gửi lửa trong than Phim tài liệu 33  
24/7/2017
 Mắt biển Phim truyện 75
2  Tầng sâu bình yên Phim tài liệu 34  
25/7/2017
 Những đứa con của làng Phim truyện 85
3  Địa chấn Điện Biên Phủ Phim tài liệu 24  
26/7/2017
 Chớp mắt cùng số phận Phim truyện 80
4  Hồi ức Điện Biên Phim tài liệu 29  
27/7/2017
 Sống cùng lịch sử  Phim truyện 90
5  Đường tới độc lập tự do Phim tài liệu 30  
28/7/2017
 Ngã ba Đồng Lộc Phim truyện 90
 6  70 năm đất nước niềm tin và ánh sáng Phim tài liệu 27  
29/7/2017
 Vào Nam ra Bắc Phim truyện 93
7  Hồi ức Điện Biên Phim tài liệu 29  
30/7/2017
 Hà Nội mùa đông năm 46 Phim truyện 89
 
  
 
CHƯƠNG TRÌNH CHIẾU PHIM MIỀN NÚI
Phục vụ Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
(27/7/1947-27/7/2017)
Tại Đội Chiếu phim số 235 trên địa bàn huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ
(Thời gian tổ chức: 19 giờ 30 phút từ ngày 24/7/2017 đến 30/7/2017)
 
 TT Tên phim  
Thể loại
Thời lượng (phút) Thời gian thực hiện
 
1
 Ta còn gửi lửa trong than Phim tài liệu 33  
24/7/2017
 Mắt biển Phim truyện 75
2  Ngày cuối cùng của chiến tranh Phim tài liệu 25  
25/7/2017
 Đừng đốt   Phim truyện 91
3  Tầng sâu bình yên Phim tài liệu 34  
26/7/2017
 Chớp mắt cùng số phận Phim truyện 80
4  Ngày cuối cùng của chiến tranh Phim tài liệu 25  
27/7/2017
 Những đứa con của làng Phim truyện 85
5  Đường tới độc lập tự do Phim tài liệu 30  
28/7/2017
 Sống cùng lịch sử  Phim truyện 90
6  70 năm đất nước niềm tin và ánh sáng Phim tài liệu 27  
29/7/2017
 Ngã ba Đồng Lộc Phim truyện 90
7  Hồi ức Điện Biên Phim tài liệu 29  
30/7/2017
 Mắt biển Phim truyện 75
 
 
 
 
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com