Thứ 6 | 13/12/2019
Xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ)  là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành VHTTDL thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết Hội nghị lần thứ IX Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và là một nhân tố lớn trong thực hiện “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Trong thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNVCLĐ.
Ngày 18/12/2014 Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp số 419/CTPH/LĐLĐ–SVHTT&DL về việc phối hợp tổ chức hoạt động xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ giai đoạn 2015 – 2020. Chương trình phối hợp nhằm mục đích thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và sức khỏe cho CNVCLĐ. Chương trình được triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Gia đình và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đời sống văn hóa tinh thần cho CNVCLĐ được tổ chức thường xuyên góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, có ý thức phấn đấu vượt khó vươn lên. Các hoạt động tuyên truyền được tập trung vào các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và tổ chức công đoàn. Đặc biệt trong các đợt tuyên truyên cao điểm nhân dịp Tháng công nhân; Ngày Quốc tế lao động 01/5; Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình; Tháng hành động vì trẻ em… LĐLĐ tỉnh phối hợp Sở VHTTDL tăng cường xe thông tin tuyên truyền lưu động, tập trung vào các khu có đông CNVCLĐ như Khu công nghiệp, Khu chế xuất; xây dựng các kịch bản, chương trình nghệ thuật biểu diễn phục vụ CNVCLĐ. Hàng năm đã thực hiện treo gần 300 băng zôn tuyên truyền; 6 tấm pano; in 150 đĩa tuyên truyền phát thanh tại cơ sở  trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổ chức 32 buổi thông tin tuyên truyền lưu động nhân dịp Tháng Công nhân, Tết sum vầy…; phối hợp tổ chức biểu diễn 30 buổi văn nghệ phục vụ CNVCLĐ tại nơi làm việc và khu nhà trọ của CNLĐ.
 Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, doanh nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh đã tạo hiệu ứng tích cực, trực tiếp tới đời sống văn hóa tinh thần của CNVCLĐ, nâng cao nhận thức của CNVCLĐ về sự cần thiết cũng như lợi ích thiết thực của phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, doanh nghiệp văn hóa”; Mỗi ngành, mỗi cấp đã phát động các phong trào thi đua sôi nổi phù hợp, mang lại hiệu quả tích cực trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của từng cơ quan, đơn vị. Hàng năm các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng phong trào "Xanh – Sạch – Đẹp”, đảm bảo “An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ", 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức cho CNVCLĐ ký cam kết không vi phạm ATGT, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không hút thuốc lá tại công sở. Năm 5 qua, toàn tỉnh đã có 723 đơn vị văn hóa cấp huyện; 435 đơn vị văn hóa cấp tỉnh; 354 đơn vị được Tổng LĐLĐ Việt Nam cấp bằng công nhận “Cơ quan đơn vị, doanh nghiệp có đời sống văn hóa tốt”.
 
Sở VHTTDL Phú Thọ phối hợp LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội thao truyền thống CNVCLĐ tỉnh Phú Thọ lần thứ XII – năm 2018
 
Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng trong CNVCLĐ được tổ chức thường xuyên với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện sinh hoạt và nhu cầu của CNVCLĐ. Định kỳ hàng năm, Sở VHTTDL phối hợp LĐLĐ tỉnh tổ chức quy mô cấp tỉnh Liên hoan văn nghệ quần chúng trong CNVCLĐ; Hội thao CNVCLĐ tỉnh Phú Thọ. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, thành lập các CLB văn nghệ, thể thao; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có kỹ năng tổ chức các hoạt động VHTT trong CNVCLĐ.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh định hướng xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cho đoàn viên, CNVCLĐ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đặc biệt là trong các khu công nghiệp; số lượng và hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không ngừng phát triển. Toàn tỉnh hiện có 33 sân vận động, 464 sân bóng đá,  1.752 sân bóng chuyền, 1.659 sân cầu lông, 87 sân quần vợt, 26 bể bơi, 92 nhà luyện tập và thi đấu đa năng, 885 đội văn nghệ quần chúng và hàng nghìn thư viện, tủ sách, phòng truyền thống của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Phong trào “Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại” cũng được phát động triển khai rộng rãi trong CNVCLĐ. Hoạt động thể dục thể thao trong CNVCLĐ đã được phát triển tốt và được duy trì thường xuyên, số lượng CNVCLĐ tự giác luyện tập thể dục thể thao ngày càng tăng; Hàng năm, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức khoảng trên 50 giải thi đấu với hơn 4.000 lượt CNVCLĐ tham gia. Các môn thể thao được cán bộ, công chức, viên chức tập luyện thường xuyên là các môn thể thao đơn giản, dễ tổ chức, sân bãi nhỏ gọn có thể trong khuôn viên của cơ quan, đơn vị như: Bóng bàn, Cầu lông, Bóng chuyền da, Bóng chuyền hơi, khiêu vũ thể thao, đi bộ... Ở một số nơi có điều kiện, còn phát triển thêm các môn Quần vợt, tạo phong trào thể thao lành mạnh, bổ ích, tạo không khí vui vẻ và nâng cao thể chất cho CNVCLĐ. Tính đến nay có trên 90 % cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đã quan tâm đầu tư và sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao để phục vụ cán bộ, CNVCLĐ tập luyện và tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao trong CNVCLĐ.
Công tác gia đình trong CNVCLĐ được phối hợp tổ chức triển khai trong các cấp công đoàn. Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 42/KH-LĐLĐ về “Triển khai Chương trình giáo dục đời sống gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trong CNVCLĐ đến năm 2020”. Thông qua chương trình, các gia đình CNVCLĐ được tuyên truyền, vận động gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình CNVCLĐ, cam kết thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội; không tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan; thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, tích cực tham gia vào các hoạt động nhân đạo, từ thiện, tham gia các chương trình xóa đói giảm nghèo…Nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 hằng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động tọa đàm trao đổi kỹ năng, kinh nghiệm chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái, xây dựng gia đình hạnh phúc; gặp mặt, tôn vinh, biểu dương, nhân rộng các điển hình gia đình CNVCLĐ tiêu biểu, gia đình có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; gia đình có nhiều thế hệ chung sống hạnh phúc.
Có thể khẳng định, công tác xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần trong CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã được ngành Văn hoá - Thể thao và Du lịch và Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, đạt được những kết quả tốt. Thu hút sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo CNVCLĐ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đời sống văn hoá tinh thần và mức hưởng thụ văn hoá của CNVCLĐ được nâng cao, góp phần tích cực vào thành tích chung của các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng như góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế xã hội của tỉnh./.
Đ/c Nguyễn Đắc Thủy - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com