Thứ 6 | 08/01/2021
       Ngày 07/01/2021, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Đắc Thủy - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở triển khai các nội dung của Nghị quyết
 
       Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Thủy - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở đã triển khai các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với nhiều điểm quan trọng về mục tiêu, phương hướng trong 5 năm tới, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội nghị thông qua Chương trình hành động của Đảng ủy Sở thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 5 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Trong đó, đồng chí Thủy nhấn mạnh nhiệm vụ phát triển du lịch; phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng Đất Tổ; liên kết, hợp tác phát triển du lịch để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế; Tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá truyền thống vùng đất Tổ; di sản văn hoá các dân tộc thiểu số trên địa bàn, đặc biệt chú trọng di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Hát Xoan Phú Thọ, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương; xây dựng Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam.
  
Quang cảnh Hội nghị
 
       Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra nghiêm túc, thiết thực và hiệu quả. Thông qua Hội nghị nhằm tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2020 - 2025; giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nắm vững những nội dung cơ bản và tinh thần của các Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan đến từng lĩnh vực công tác, từ đó có phương hướng vận dụng cụ thể để thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đưa Đảng bộ Sở ngày càng phát triển, vững mạnh./.
 
Quách Thị Sinh - Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com