Thứ 3 | 11/07/2023
PhuthoPortal - Sáng nay (ngày 10/7/2023), ngay sau phiên khai mạc Kỳ họp thứ Sáu, dưới sự chủ trì của Chủ tọa kỳ họp, HĐND tỉnh nghe các báo cáo và tờ trình đối với các nội dung trình tại Kỳ họp.

Chủ tọa Kỳ họp

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 do đồng chí Phan Trọng Tấn - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tại Kỳ họp khẳng định: Mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức do bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội trong nước, tuy nhiên dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành; sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân; tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì phát triển và đạt được kết quả quan trọng trên một số ngành, lĩnh vực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn trình bày báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6 tháng đầu năm 2023 của tỉnh đạt 7,22%, đứng thứ 3/14 tỉnh Vùng trung du miền núi phía Bắc; đứng thứ 16/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 18.485,5 tỷ đồng, tăng 12,5% so cùng kỳ (đạt 42,5% kế hoạch). Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 3.972 tỷ đồng, bằng 81,7% so cùng kỳ (đạt 65% dự toán).

Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản cơ bản ổn định. Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) được triển khai tích cực ở các địa phương, trong đó 3 huyện Thanh Ba, Phù Ninh, Tam Nông đã tập trung các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án, rà soát, đánh giá cụ thể, mức độ hoàn thành theo bộ tiêu chí huyện NTM, xã NTM, xã NTM nâng cao; chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện, hồ sơ để thẩm định, đảm bảo tiến độ công nhận huyện NTM, xã NTM theo kế hoạch. Kết quả tính đến ngày 30/6/2023 có 4 đơn vị cấp huyện, 131 xã đạt chuẩn NTM (tăng thêm 3 xã - toàn tỉnh đạt 16,6 tiêu chí/xã); 1.561 khu dân cư đạt chuẩn NTM (tăng 11 khu) .

Sản xuất công nghiệp gặp nhiều khó khăn trong tiêu thụ, thiếu đơn hàng. Song, với sự nỗ lực của các doanh nghiệp, đáng chú ý có sự bổ sung năng lực mới của một số dự án đi vào sản xuất bù đắp sự sụt giảm và duy trì đà tăng trưởng 10,11% (đưa Phú Thọ nằm trong nhóm 10/63 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng cao).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng trình bày báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Năm - HĐND tỉnh khóa XIX

Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Phú Thọ chỉ đạo rà soát, bổ sung các cơ chế, chính sách, hỗ trợ các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, các chính sách về bồi thường, giải phóng mặt bằng; hoàn thành hồ sơ Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Hội đồng thẩm định Quốc gia; đang hoàn thiện hồ sơ, xin ý kiến Bộ Xây dựng đồ án quy hoạch chung thành phố Việt Trì.

Huy động vốn đầu tư công đạt 4.559,2 tỷ đồng, đã phân bổ 100% kế hoạch vốn năm 2023; tính đến ngày 31/5/2023, giải ngân đạt 1.440,2 tỷ đồng, bằng 33,7% kế hoạch (giảm 8,6% so cùng kỳ, cao hơn trung bình chung cả nước). Huy động vốn đầu tư ngoài Ngân sách Nhà nước tiếp tục tăng nhanh cả về số lượng và quy mô đầu tư. 6 tháng đầu năm 2023 thu hút 102 dự án; trong đó 70 dự án DDI, tổng vốn đăng ký 2.267,6 tỷ đồng; 32 dự án vốn FDI, tổng vốn đầu tư 52,2 triệu USD; có 25 dự án cấp mới (3 dự án FDI, vốn đăng ký 28,2 triệu USD, 22 dự án DDI, vốn đăng ký 1.354,6 tỷ đồng); 77 dự án tăng vốn (29 dự án FDI, vốn tăng thêm 24,0 triệu USD, 48 dự án DDI, vốn tăng thêm 913 tỷ đồng).

Đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại Kỳ họp thứ Sáu - HĐND tỉnh khóa XIX

Tiến độ triển khai 17 dự án trọng điểm có chuyển biến, tháo gỡ, giải quyết kịp thời các thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng; việc chỉ đạo, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư trong các khu, cụm công nghiệp, các dự án đầu tư được quan tâm, đã xử lý thu hồi 5/18 dự án chậm tiến độ kéo dài.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải quyết, xử lý các vấn đề về đất đai, đấu giá đất tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt, chủ động tháo gỡ điểm nghẽn, có sự chuyển biến rõ nét, góp phần đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. 6 tháng đầu năm đã bàn giao trên 50ha đất sạch, tạo điều kiện sớm khởi công, hoàn thành một số dự án trọng điểm của tỉnh, huyện.

Đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình bày báo cáo kết quả thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh về Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023

Công tác cải cách hành chính được chú trọng. Kết quả xếp hạng năm 2022 của 4 chỉ số PCI, PAR INDEX, SIPAS, PAPI cơ bản được duy trì ở mức khá so 63 tỉnh; tổng điểm tăng so với cùng kỳ; nhiều chỉ số thành phần nằm xếp nhóm có thứ hạng cao. Công tác phát triển doanh nghiệp được quan tâm, hoạt động xúc tiến đầu tư đã bám sát yêu cầu, định hướng thu hút đầu tư theo Nghị quyết số 61-NQ/TU ngày 13/10/2021 của Tỉnh ủy.

Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh trình bày Báo cáo thẩm tra đối với báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh trình tại Kỳ họp thứ Sáu - HĐND tỉnh khóa XIX

Trong chương trình làm việc buổi sáng, các đại biểu nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại Kỳ họp thứ Sáu - HĐND tỉnh khóa XIX; báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Năm - HĐND tỉnh khoá XIX; các tờ trình tại Kỳ họp và các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với các nội dung trình tại Kỳ họp.

Khánh Trang - Lệ Thủy
Dẫn nguồn: 
https://phutho.gov.vn/

Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com