Thứ 4 | 01/10/2014

Toàn tỉnh đã bình chọn được 624 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Bằng uy tín, kinh nghiệm của bản thân, những năm qua đội ngũ các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc đã thực sự trở thành cầu nối, góp phần quan trọng trong tuyên truyền, vận động đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với đông đảo đồng bào, giúp bà con các dân tộc thêm tin yêu và một lòng đi theo Đảng.
 

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen của Bộ Công an

cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở

 

Phú Thọ là tỉnh miền núi với 34 dân tộc anh em sinh sống, trong đó số dân sống ở miền núi chiếm 70% dân số toàn tỉnh. Nhiều dân tộc sống tập trung thành làng bản tại địa bàn các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập, Thanh Thủy, Đoan Hùng. Ngoài ra còn có các dân tộc như Thái, Tày, Nùng, Thổ, Sán Dìu... với số dân ít, sống xen kẽ với đồng bào các dân tộc khác. Đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có phong tục tập quán, bản sắc văn hóa riêng, song đều có chung truyền thống yêu nước, cần cù trong lao động sản xuất; đoàn kết, kiên cường trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước.

Trong những năm qua, thực hiện đường lối của Đảng và Nhà nước về phát triển vùng dân tộc thiểu số, chính quyền các cấp tỉnh Phú Thọ đã đẩy mạnh đầu tư phát triển về mọi mặt của đời sống xã hội, nhờ đó cơ sở vật chất kỹ thuật và hạ tầng kinh tế - xã hội có nhiều khởi sắc; văn hóa - y tế - giáo dục được cải thiện; bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc được giữ gìn và phát huy; hệ thống chính trị cơ sở được xây dựng, củng cố ngày càng vững mạnh; đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc ngày càng được nâng cao.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò cũng như tầm quan trọng của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay; thực hiện Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và các văn bản hướng dẫn của bộ Công an, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch, chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện tổ chức quán triệt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đến toàn thể đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc. Trên cơ sở chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các huyện, thành, thị làm tốt công tác tranh thủ già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc. Qua đó nhằm phát huy tối đa khả năng và điều kiện của đội ngũ này trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở,  vận động quần chúng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự ngay tại cơ sở cũng như phục vụ có hiệu quả công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để kịp thời động viên người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hànhQuyết định số 18 về chính sách đối với người uy tín trong đồng bào DTTS và Hướng dẫn thực hiện của Liên bộ Ủy ban Dân tộc - Bộ Tài chính, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Dân tộc ban hành Hướng dẫn số 81 chỉ đạo các sở, ngành, huyện, thành, thị. UBND tỉnh phê duyệt danh sách người có uy tín trong DTTS được các đơn vị cơ sở bầu chọn hằng năm, trong đó: Năm 2012 bầu chọn 540 người; năm 2013 bầu chọn 616 người; năm 2014 bầu chọn 624 người. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chính sách cho người uy tín với số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các đơn vị có liên quan đã tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình và công tác vận động người có uy tín trong DTTS ở địa phương; rà soát, xác định, thống nhất công tác phân công, phân cấp vận động người có uy tín. Đảm bảo người có uy tín được vận động tranh thủ là những người được đồng bào DTTS tín nhiệm, phát huy tốt vai trò trong vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu đi đầu trong lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Vào các dịp lễ tết, các ban, ngành liên quan và cấp uỷ chính quyền các cấp tổ chức thăm hỏi, động viên đối với người uy tín trong DTTS; tổ chức các buổi gặp gỡ, giao lưu giữa người có uy tín, qua đó để người uy tín có điều kiện học hỏi kinh nghiệm của người có uy tín giữa các vùng trong tỉnh và với các tỉnh bạn. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những người uy tín có thành tích tiêu biểu trong lao động sản xuất, tích cực thực hiện và vận động đồng bào dân tộc thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Công an thường xuyên tiến hành công tác tranh thủ thăm hỏi, tặng quà nhằm động viên người có uy tín tích cực tham gia các phong trào ở cơ sở và giúp đỡ lực lượng Công an triển khai các mặt công tác nghiệp vụ cũng như tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện, tuyên truyền phổ biến pháp luật trong vùng đồng bào DTTS. Công an tỉnh đã tổ chức vận động ủng hộ xây dựng 01 nhà lớp học cho Trường Mầm non xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn với kinh phí 500 triệu đồng; xây dựng 02 nhà tình nghĩa tại huyện Yên Lập với kinh phí 70 triệu đồng. Hằng năm lực lượng đoàn viên thanh niên Công an tỉnh tổ chức tặng quà, quần áo, chăn màn cho các hộ khó khăn, trẻ em tại các thôn, bản đặc biệt khó khăn (Bản Mỹ Á, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn; Khu Nhồi, xã Trung Sơn, huyện Yên Lập...). Tổ chức khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 530 lượt đồng bào DTTS. Phối hợp với các huyện tổ chức 12 lượt biểu diễn văn nghệ, chiếu phim kết hợp với tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đồng bào DTTS. Tổ chức 03 lớp học tiếng dân tộc Mường cho 195 học viên là cán bộ chiến sỹ Công an các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh nhằm phục vụ công tác trong vùng DTTS. Đặc biệt, Công an một số huyện thành, thị trên địa bàn tỉnh đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện tổ chức hội nghị già làng, trưởng bản và người có uy tín trong toàn huyện và tổ chức cho già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu đi tham quan, du lịch.

Từ sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp người có uy tín đã tích cực phát huy vai trò của bản thân trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số phát huy tinh thần tự lực, tự cường, phát huy thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái. Tích cực vận động gia đình và đồng bào DTTS đầu tư thâm canh, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các giống mới có năng suất cao vào sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế trang trại có hiệu quả.   

Bằng những kinh nghiệm và hiểu biết của mình, người có uy tín đã có những tiếng nói, ý kiến đóng góp quý báu trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đại diện cho ý chí làm chủ của nhân dân. Người có uy tín thực sự là cầu nối chuyển tải tâm tư nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số đến với các cấp chính quyền, đồng thời tham gia đóng góp thiết thực vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; xây dựng lòng tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước thông qua các đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Nhiều người tuy tuổi đã cao nhưng vẫn nhiệt tình tham gia công tác ở cơ sở, đảm nhận các chức vụ như Bí thư chi bộ, trưởng khu dân cư, Trưởng ban công tác mặt trận...; tham gia tổ hòa giải, tổ an ninh, là thành viên mẫu mực của các tổ chức chính trị - xã hội. Ngoài ra, với vốn hiểu biết phong phú, nhất là về phong tục, tập quán và bản sắc văn hóa dân tộc mình các già làng, trưởng bản, người có uy tín còn phát huy vai trò quan trọng trong việc gìn giữ, phát huy phong tục truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình, đồng thời xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan; tích cực động viên con cháu phấn đấu vươn lên trong học tập thông qua việc vận động đồng bào tham gia quỹ khuyến học, xây dựng quỹ khuyến học, gia đình khuyến học, dòng họ khuyến học, từ đó góp phần nâng cao hiểu biết và trình độ dân trí cho đồng bào DTTS. Bên cạnh đó người có uy tín tích cực đi đầu trong việc quyên góp tiền, ngày công xây dựng nhà văn hóa, hiến đất xây dụng đường giao thông nông thôn; ủng hộ và vận động đồng bào xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, tham gia các chương trình an sinh xã hội. Thực hiện Quyết định 2200/2011/QĐ-UBND ngày 8/7/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ về ban hành quy chế và tổ chức hoạt động của các tổ chức tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, với vai trò là nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, người có uy tín đã tích cực tham gia việc xây dựng, củng cố và phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức "Tự quản về ANTT" để giữ gìn ANTT ở cơ sở, trong đó đã xây dựng, củng cố và duy trì hoạt động 630 Ban ANTT, 3.568 tổ liên gia tự quản về ANTT, 10 dòng họ tự quản về ANTT trong vùng đồng bào DTTS. Bên cạnh đó, người có uy tín đã tích cực phối hợp với với các cấp, các ngành tham gia vận động đồng bào DTTS giao nộp vũ khí - vật liệu nổ, kết quả từ năm 2008 đến nay lực lượng chức năng đã thu được 338 khẩu súng kíp tự chế và 53 nòng súng kíp do đồng bào tự nguyện giao nộp. Người uy tín đã chủ động cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị giúp lực lượng Công an điều tra, khám phá nhiều vụ án, góp phần ổn định tình hình ANTT ở địa phương.

Thông qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ đã giúp cho cấp ủy, chính quyền các cấp và các ban, ngành đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, tầm quan trọng của công tác tranh thủ người có uy tín trong việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Đội ngũ những người có uy tín đã góp phần tích cực trong việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân, giải quyết những vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở; vận động, tổ chức đồng bào thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các phong trào ở địa phương. Đây là tiền đề quan trọng trong việc củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

 

Nguồn: phutho.gov.vn

Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết
Thống kê
Trực tuyến: 3
Hôm nay: 86
Tổng: 77352

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com