Thứ 4 | 12/10/2016
Hương Nộn là một xã miền núi nằm gần trung tâm huyện Tam Nông, xã có trên 7.500 nhân khẩu với hơn 1.800 hộ được chia thành 13 Khu dân cư. Đảng bộ xã có 524 đảng viên sinh hoạt ở 17 Chi bộ, trong đó có 4 Chi bộ trường học, 13 Chi bộ khu dân cư. Đến tháng 08/2016 địa phương đã hoàn thành 18/18 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (tiêu chí chợ nông thôn không quy hoạch) đã được cấp trên thẩm định xem xét đề nghị công nhận xã nông thôn mới.
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được xác định là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng năm và các nhiệm kỳ của cấp ủy, chính quyền xã, nhằm phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng con người mới, làng xã mới, tạo nên nguồn lực tinh thần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, tạo môi trường văn hóa lành mạnh cho nhân dân tham gia hoạt động sáng tạo và hưởng thụ văn hóa.
 

Đại diện Đảng ủy, UBND xã Hương Nộn và Tổ chức DOVE Fund 
cắt băng khánh thành Cổng làng Khu dân cư số 7
Ảnh: ST
 
Từ nhận thức đầy đủ, đúng đắn về nội dung, ý nghĩa của phong trào cùng với sự quan tâm, giúp đỡ, hướng dẫn của các cơ quan cấp trên, lãnh đạo xã đã đề ra các nhiệm vụ giải pháp thiết thực để triển khai, thực hiện tới từng khu dân cư nhằm từng bước nâng cao chất lượng phong trào, xây dựng nếp sống văn minh từ trong mỗi gia đình và cộng đồng dân cư. BCĐ phong trào của xã luôn chú trọng đến việc xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá. Hàng năm việc đăng ký các danh hiệu đã triển khai đến từng hộ gia đình và khu dân cư vào dịp đầu năm; dịp cuối năm tiến hành rà soát, bình xét theo đúng quy trình, hướng dẫn của cấp trên. Do làm tốt công tác chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nên tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá của xã thường xuyên đạt từ 81 - 85%; 100% khu dân cư có nhà văn hoá; trước năm 2012, xã có 7 khu dân cư được công nhận danh hiệu khu dân cư văn hóa cấp tỉnh, 3/3 trường học đạt danh hiệu cơ quan văn hóa cấp tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 4%, 100% các trường học và trạm y tế xã đều đạt chuẩn quốc gia, các phong trào Văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được xã và các đơn vị Khu dân cư hoạt động thường xuyên, liên tục, rộng khắp và có chiều sâu. Hàng năm xã tổ chức từ 3 - 4 đợt hoạt động văn nghệ, thể thao tập trung toàn xã và có mời các đơn vị ngoài xã tham gia vào các dịp mừng Đảng, mừng xuân, tổ chức lễ hội đầu năm, dịp hoạt động hè cho các cháu thanh thiếu niên và dịp ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11. Hiện nay, có trên 40% dân số toàn xã tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên, 100% các khu dân cư có sân thể thao hoạt động liên tục hằng ngày, mỗi khu dân cư có bình quân từ 3 - 4 CLB thể thao, 2 - 3 CLB văn hóa văn nghệ, có 01 CLB hát xoan được tỉnh công nhận, 100% các Khu dân cư tổ chức bữa cơm đoàn kết cho toàn thể nhân dân trong đơn vị mình. Trong thời gian 5 năm (2011-2016) địa phương đã huy động nguồn nội lực từ nhân dân trong xã đóng góp 10,413 tỷ đồng, để xây dựng các công trình giao thông thủy lợi, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, cổng làng, sân thể thao, vận động nhân dân hiến 26.200m2 đất các loại để xây dựng chương trình giao thông nông thôn, giao thông thủy lợi nội đồng,…
Từ năm 1999, xã Hương Nộn đã xây dựng và thực hiện quy ước văn hóa của xã. Sau hơn 10 năm thực hiện quy ước đã được địa phương chỉnh sửa bổ sung, được UBND huyện Tam Nông phê chuẩn vào tháng 5/2010. Các hộ gia đình trong xã đều chấp hành tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ. Các trường hợp chưa chấp hành tốt đều được Ban vận động ở các khu dân cư chấn chỉnh, nhắc nhở và kiên quyết không bình xét gia đình văn hóa.
Từ những kết quả đáng khích lệ trong triển khai, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội tại địa phương trong những năm qua, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm: phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa BCĐ phong trào với cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra của chính quyền, tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết hàng năm, kịp thời biểu dương khích lệ động viên những gương điển hình đồng thời phê bình, xử lý nghiêm túc các trường hợp vi phạm; Việc tổ chức đăng ký, đánh giá bình xét gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá, cơ quan, đơn vị văn hóa, bình xét thi đua khen thưởng hàng năm phải thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, khách quan, công bằng; phải thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở, quy ước văn hóa của xã, của khu dân cư.
Phát huy những thành tích đạt được, tin rằng xã Hương Nộn, huyện Tam Nông luôn là điểm sáng trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trong giai đoạn tới./.
 
  Tháng 10/2016
Phạm Nga Việt
VP BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH
 
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết
Thống kê
Trực tuyến: 3
Hôm nay: 83
Tổng: 77349

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com