Thứ 6 | 16/04/2021
PhuthoPortal - Ngày 12/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 844/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch được nâng cấp mức độ cung cấp Dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, có 14 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực: Điện ảnh, Nghệ thuật biểu diễn; Quảng cáo; Thư viện; Lữ hành; Thể dục thể thao được cung cấp Dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4; 2 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Biểu diễn nghệ thuật được nâng cấp lên mức độ 3.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đơn giản hóa quy trình, thời gian thực hiện và các bộ phận cấu thành khác của thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Tổ chức xây dựng và nâng cấp mức độ cung cấp các thủ tục hành chính trên đảm bảo đáp ứng yêu cầu về Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo quy định.

Cập nhật, công khai Danh mục Dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử, Cổng Dịch vụ công của tỉnh đầy đủ, đúng quy định.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH

TT

Tên Thủ tục hành chính

Cung cấp Dịch vụ công trực tuyến

(mức độ)

A

VĂN HÓA

 

I

Lĩnh vực Điện ảnh

 

1

Thủ tục Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)

4

II

Lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn

 

1

Thủ tục Tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật Trung ương)

3

2

Thủ tục Tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)

3

3

Thủ tục Tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu

4

III

Lĩnh vực Quảng cáo

 

1

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

4

2

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt nam

4

3

Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

4

IV

Lĩnh vực Thư viện

 

1

Thủ tục Thông báo thành lập đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam

4

2

Thủ tục Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viên đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam

4

3

Thủ tục Thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam

4

B

DU LỊCH

 

I

Lĩnh vực lữ hành

 

1

Thủ tục công nhận điểm du lịch

4

2

Thủ tục công nhân khu du lịch cấp tỉnh

4

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TT

Tên Thủ tục hành chính

Cung cấp Dịch vụ công trực tuyến

(mức độ)

A

VĂN HÓA

 

I

Lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn

 

1

Thủ tục ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu

4

B

THỂ DỤC THỂ THAO

 

I

Lĩnh vực Thể dục thể thao

 

1

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

4

2

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

4

3

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Wushu

4

4

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Golf

4

5

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Khiêu vũ thể thao

4

6

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thẩm mỹ

4

7

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Patin

4

8

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Võ cổ truyền, Vovinam

4

C

DU LỊCH

 

I

Lĩnh vực lữ hành

 

1

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

4

2

Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

4

3

Thủ tục cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

4

BBT
D
ẫn nguồn: https://phutho.gov.vn/

Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com