Thứ 3 | 30/03/2021
       Trong 2 ngày 27 và 28/3/2021, tại Rạp chiếu phim Hòa Phong, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng qua hình thức trực tuyến cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ.

       Tại hội nghị, các đại biểu được nghe 5 chuyên đề, nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, do đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia, do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt.
 
Quang cảnh Hội nghị
 
       Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Qua đó giúp cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Từ đó thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, sự đồng thuận cao trong xã hội; cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ phát huy cao độ tinh thần đổi mới, sáng tạo, đoàn kết thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; đồng thời tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

       Sau đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ căn cứ Nghị quyết Đại hội và chương trình hành động đã xây dựng và thông qua tại Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, đối chiếu, rà soát với nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để cập nhật, bổ sung, sửa đổi cho đầy đủ, phù hợp gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của Sở. Đồng thời Sở sẽ tích cực tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Quách Thị Sinh - Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com