Thứ 2 | 06/07/2020
PhuthoPortal - Đồng chí Nguyễn Tường Thứ - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Đảng bộ tỉnh Phú Thọ hiện có 18 Đảng bộ cấp huyện và tương đương; 693 chi, đảng bộ cơ sở với tổng số trên 105 nghìn đảng viên. Xác định Đại hội Đảng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, Đảng bộ các cấp trong tỉnh đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng nội dung cho đại hội. Tính đến hết ngày 24/6, toàn Đảng bộ đã có 693/693 (100%) tổ chức cơ sở Đảng đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là nền tảng vững chắc, tạo tiền đề tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông
 
Làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội
Bám sát vào Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản, hướng dẫn của cấp trên, cấp ủy các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn Đại hội theo đúng tiến độ đề ra. Theo chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, BTV các huyện, thị, thành ủy đã chọn 20 tổ chức cơ sở đảng để chỉ đạo đại hội điểm rút kinh nghiệm trước khi chỉ đạo tổ chức đại hội đại trà. Việc tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở bắt đầu từ Đại hội điểm Đảng bộ xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba vào ngày 11, 12/3/2020.
Đồng chí Nguyễn Văn Đức - TUV, Bí thư Huyện ủy Thanh Ba cho biết: Đảng bộ huyện Thanh Ba hiện có 7.447 đảng viên đang sinh hoạt tại 35 chi, đảng bộ cơ sở. Để đảm bảo thành công của đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025, Huyện ủy đã tổ chức phổ biến, quán triệt nghiêm túc các văn bản về chỉ đạo, tổ chức đại hội các cấp tới toàn thể cán bộ lãnh đạo cấp huyện và cán bộ chủ chốt cơ sở. BTV Huyện ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo đại hội các chi, Đảng bộ cơ sở và 3 tiểu ban phục vụ đại hội cấp huyện. Phân công nhiệm vụ các thành viên, gắn trách nhiệm đối với đồng chí Ủy viên BTV phụ trách cụm, cán bộ chỉ đạo xã đối với các đơn vị được phân công phụ trách. Đồng thời tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra cấp ủy các cấp chuẩn bị nội dung, điều kiện tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp. Bên cạnh đó, huyện đã quan tâm chỉ đạo và làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
“Sau thành công Đại hội điểm tại Đảng bộ xã Chí Tiên, huyện xây dựng văn bản rút kinh nghiệm triển khai đến các chi, Đảng bộ tổ chức, thực hiện. Tính đến ngày 28/5, toàn bộ 35/35 chi, Đảng bộ cơ sở đã hoàn thành tổ chức thành công đại hội. Trên cơ sở kết quả đại hội các chi, Đảng bộ cơ sở, Đảng bộ huyện Thanh Ba đang tập trung chỉ đạo, chuẩn bị mọi điều kiện về công tác tuyên truyền, chuẩn bị văn kiện và nhân sự phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025” - Bí thư Huyện ủy Thanh Ba Nguyễn Văn Đức cho biết thêm.
 
Việc tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở bắt đầu từ Đại hội điểm Đảng bộ xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba vào ngày 11, 12/3/2020
 
Là một trong những địa phương hoàn thành sớm việc tổ chức đại hội chi, đảng bộ cơ sở, tính đến ngày 29/5, 38/38 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Phù Ninh đã tổ chức thành công đại hội. Đồng chí Lê Kim Đính - Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Phù Ninh cho biết: Xác định thành công của đại hội cấp cơ sở là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy đã bám sát các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đại hội cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIX. Đồng thời hướng dẫn công tác nhân sự, tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến 100% cấp ủy và tổ chức đảng trên địa bàn. Phân công các đồng chí Ủy viên BTV phụ trách cụm, Huyện ủy viên theo dõi cơ sở và thành lập các tổ công tác để hướng dẫn, giúp đỡ các chi, đảng bộ trong việc chuẩn bị tổ chức đại hội. BTV Huyện ủy đã lựa chọn Đảng bộ xã Tiên Phú tổ chức Đại hội điểm và tiến hành rút kinh nghiệm để việc tổ chức đại hội tại các chi, đảng bộ tiếp theo diễn ra theo đúng kế hoạch.
Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội được cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc, đầy đủ nội dung theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện. Quy trình tổ chức đại hội đảm bảo nguyên tắc, dân chủ, chặt chẽ, khoa học và đúng trình tự. Báo cáo chính trị chuẩn bị công phu, đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua và xác định được mục tiêu, phương hướng, giải pháp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới, hầu hết các chi, đảng bộ đều xác định được khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đảm bảo công tác nhân sự
Với sự chỉ đạo toàn diện của Tỉnh ủy, sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của các chi, đảng bộ, tính đến hết ngày 24/6/2020, 100% chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức thành công đại hội. Toàn tỉnh có 203 tổ chức cơ sở đảng đại hội đại biểu; 490 tổ chức cơ sở đảng tổ chức đại hội đảng viên; có 16 đảng bộ cơ sở thực hiện thí điểm bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội.
Công tác chuẩn bị nhân sự được ấp ủy các cấp chỉ đạo thực hiện kịp thời dân chủ, chặt chẽ, có sự thống nhất cao và thực hiện đầy đủ các bước theo đúng quy trình hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Các cấp ủy đã coi trọng việc phát hiện, rà soát, bổ sung quy hoạch, xây dựng đề án nhân sự và thực hiện nghiêm túc quy trình 5 bước giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới. Do đó, nhân sự được giới thiệu ứng cử bầu cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, các chức danh lãnh đạo cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra cấp ủy đảm bảo đủ số lượng, chất lượng được nâng lên.
 
Các đại biểu Đảng bộ cơ quan UBND huyện Phù Ninh bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội
 
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, tổng số cấp ủy viên đã bầu tại đại hội cấp cơ sở là 5.814/5.928 đồng chí theo quy định (tái cứ 4.087 đồng chí; tham gia lần đầu 1.727 đồng chí). Số cấp ủy viên do các đại hội chủ động bầu thiếu để chỉ định sau đại hội là 114 đồng chí (chủ yếu là lực lượng công an chính quy xã). Trong đó, cấp ủy viên nữ chiếm 25,86%; cấp ủy viên người dân tộc thiểu số chiếm 13,39%; cấp ủy viên dưới 35 tuổi chiếm 12,50%. Đồng thời tại đại hội các chi, Đảng bộ đã bầu được 3.672 đại biểu chính thức và 740 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ cấp trên. Tại các phiên họp lần thứ nhất BCH các chi, đảng bộ cơ sở, toàn tỉnh đã bầu được 1.405/1.435 đồng chí ủy viên BTV theo quy định; bầu 653/666 đồng chí Bí thư (13 Bí thư Đảng ủy Quân sự cấp huyện được chỉ định theo quy định). Có 27 tổ chức cơ sở Đảng chủ động chưa bầu Bí thư.
Chất lượng đội ngũ cán bộ ủy viên BCH, BTV và các chức danh chủ chốt đảm bảo đúng tiêu chuẩn Chỉ thị số 35-CT/TW và các văn bản hướng dẫn của Tỉnh ủy. Trong đó, có 4.401 đồng chí ủy viên BCH có trình độ cao đẳng, đại học chiếm tỷ lệ 75,7%; 970 đồng chí có trình độ trên đại học chiếm 16,68%; 4.306 đồng chí có trình độ lý luận trung cấp đạt 74%, 1.103 đồng chí có trình độ lý luận cử nhân, cao cấp đạt 19%.
Phó Trưởng Ban Thưởng trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Tường Thứ cho biết: Kết quả này cho thấy, việc chuẩn bị nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các tổ chức cơ sở đảng ở cơ sở lần này đảm bảo về mặt số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện và cơ cấu, tỷ lệ trẻ, tỷ lệ nữ đúng theo quy định.
Thành công của Đại hội Đảng bộ cơ sở đã khẳng định vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên theo dõi, kiểm tra thực tế nắm chắc tình hình, nhất là đã làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, vướng mắc với các cấp ủy cấp dưới. Đây là kinh nghiệm quý báu để Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp trên tiếp tục thành công và vững tin hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX diễn ra vào tháng 10/2020.
Hương Giang
(Dẫn nguồn: https://phutho.gov.vn/)
 
 
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com