Thứ 2 | 06/06/2016
Thực hiện văn bản của  Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ “Về việc tiếp tục tổ chức nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và thông tin thời sự, đọc báo, tạp chí của Đảng”, ngày 06/6/2016, Đảng ủy Sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chào cờ, hát quốc ca và triển khai công tác tháng 6/2016.
 

Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chào cờ đầu tháng

 
Việc chào cờ vào sáng thứ hai tuần đầu tháng nhằm giáo dục ý thức trách nhiệm, nâng cao tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc. Đồng thời nhắc nhở công chức, viên chức, người lao động  ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Ngay trong ngày đầu tiên triển khai thực hiện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức chào cờ rất trang nghiêm, trọng thể với gần 100% cán bộ công chức, viên chức, người lao động  khối Văn phòng, Ban quản lý dự án VHTTDL tham gia.
Sau khi chào cờ và hát quốc ca kết thúc, đồng chí Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhắc nhở công chức, viên chức và người lao động toàn ngành phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao, phải làm gương trên tất cả các mặc công tác cũng như trong cuộc sống; thông báo về việc Đảng ủy Sở sẽ tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết XII của Đảng tại hai địa điểm là Hội trường Sở và Bảo tàng Hùng Vương vào hai ngày 14 và 15/6/2016.
Việc chào cờ đầu tháng cũng là điều kiện cho công chức, viên chức và người lao động Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có dịp gặp gỡ, tạo thêm mối đoàn kết, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của ngành. Đây sẽ là hoạt động thường xuyên nhằm xây dựng công sở văn minh, hiện đại, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành năm 2016 tăng thêm động lực cho ngành tiếp tục phát triển.
  

Đồng chí Nguyễn Ngọc Ân – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở
triển khai công tác tháng 6/2016

Quách Thị Sinh 
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com