Chủ nhật | 09/07/2023
PhuthoPortal - Ngày 6/7/2023, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong tình hình mới (Chỉ thị số 32-CT/TW).

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận hội nghị (Nguồn: TTXVN)

Các đồng chí: Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Trần Lưu Quang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương.

Đồng chí Phùng Khánh Tài - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có đồng chí Phùng Khánh Tài - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện, thành, thị.

Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Công tác đảm bảo TTATGT là nhiệm vụ rất quan trọng, tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đảm bảo an ninh trật tự, an ninh con người với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đồng chí khẳng định: Việc Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 23-CT/TW trên cơ sở tổng kết 10 năm Chỉ thị 18-CT/TW năm 2012, bổ sung chủ trương giải pháp mới phù hợp bảo đảm TTATGT trong tình hình mới, tạo sự thống nhất trong toàn quốc để tổ chức thực hiện. Đây là việc làm rất kịp thời, phù hợp với thực tiễn, qua đó góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực hơn nữa trong bảo đảm TTATGT, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn tới.

Trong 10 năm qua (2012 - 2022), các cấp, các ngành quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, cụ thể hóa bằng nhiều Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình hành động với rất nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, huy động hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác bảo đảm TTATGT. Trong đó đã dành nhiều nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị của toàn dân, góp phần làm chuyển biến tích cực trong đảm bảo TTATGT.

Theo đó, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đã có bước phát triển mạnh mẽ với 2 nghìn km đường cao tốc, trên 25 nghìn km quốc lộ và gần 28 nghìn km đường tỉnh; mạng lưới đường sắt có tổng chiều dài gần 4,2 nghìn km với trên 2,6 nghìn km đường chính tuyến...

Công tác đảm bảo TTATGT và khắc phục ùn tắc giao thông đã đạt được nhiều kết quả tích cực, như: Ý thức chấp hành các quy định về luật an toàn giao thông của người dân chuyển biến hơn; số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông giảm dần qua từng năm; số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe tải được kiềm chế. Giai đoạn 2012 - 2022, cả nước xảy ra trên 190.000 vụ, làm chết hơn 76.000 người, bị thương gần 166.000 người (giảm 37% số vụ, giảm 29% số người chết và giảm 44% số người bị thương so với 10 năm trước).

Đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ quán triệt tại hội nghị những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo TTATGT trong tình hình mới

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 23-CT/TW. Theo đó, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt 4 mục tiêu, yêu cầu và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Cụ thể, 4 mục tiêu được Chỉ thị số 23-CT/TW đề cập tới gồm: Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong bảo đảm TTATGT; nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác bảo đảm TTATGT; hoàn thiện thể chế, chính sách, phân định rõ trách nhiệm, bảo đảm công tác quản lý nhà nước về giao thông thống nhất, hiệu quả; huy động các nguồn lực đầu tư phát triển nhanh, đồng bộ hạ tầng giao thông phù hợp với quy mô, định hướng phát triển của đất nước.

Chỉ thị cũng đã nêu rõ 6 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm gồm: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm TTATGT; hoàn thiện hệ thống pháp luật, phân định rõ trách nhiệm trong quản lý nhà nước về giao thông; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm TTATGT; tập trung nguồn lực xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; nâng cao năng lực quản lý, điều hành, phối hợp các lực lượng trong bảo đảm TTATGT; khắc phục cơ bản ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao sự nghiêm túc triển khai của Bộ Công an, các cấp, ngành và địa phương trong việc thực hiện Chỉ thị 18/CT-TW. Để tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo TTATGT trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương tới địa phương phải quán triệt, cụ thể hóa chủ trương của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT và đề ra chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm, hiệu quả, xử lý kịp thời, nghiêm minh và công khai kết quả xử lý đối với tổ chức, cán bộ, đảng viên vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực giao thông, nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp; cán bộ, đảng viên phải làm gương, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác đảm bảo TTATGT.

Bên cạnh đó, tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giới trẻ cùng nhau xây dựng đạo đức, từng bước hình thành rõ nét văn hóa giao thông.

Ngọc Kiên

Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com