Thứ 5 | 19/11/2015

Địa điểm: TP. Việt Trì
Hình thức đầu tư: liên doanh, 100% vốn đầu tư trực tiếp
 
Quy mô, dự kiến vốn: di tích xếp hạng đặc biệt Quốc gia
Diện tích: 1.000ha
 
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com