Thứ 2 | 30/09/2019
Thực hiện Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước; Kế hoạch số 2791/KH-UBND ngày 28/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về triển khai việc chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ. Ngày 30/9/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch phối hợp Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ tổ chức hội nghị tập huấn chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở. Tham dự buổi tập huấn có các đồng chí đại diện lãnh đạo và chuyên viên thực hiện chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Sở: Văn phòng, Thanh tra Sở, Quản lý Di sản Văn hóa, Quản lý Văn hóa và Gia đình, Quản lý Thể dục thể thao, Quản lý Du lịch, Thư ký Ban chỉ đạo ISO của Sở.
  
(Quang cảnh Hội nghị)
 
Hội nghị nhằm trang bị cho chuyên viên thực hiện chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Sở những kiến thức, kỹ năng chuẩn hoá các quy trình quản lý, điều hành trong nội bộ của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Phú Thọ.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Văn Chỉnh, Chánh Văn phòng cho biết thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan. Tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển việc triển khai thực hiện chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Sở nhằm hiện đại hóa hệ thống quản lý, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, từ đó góp phần nâng cao năng lực quản lý và phục vụ tốt hơn nhu cầu của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Hà, Phó trưởng phòng Quản lý Tiêu chuẩn chất lượng – Chi cục tiêu chuẩn Đo lường chất lượng – Sở Khoa học Công nghệ hướng dẫn cán bộ ISO các phòng thực hiện điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy trình ISO. Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Hà đề nghị các phòng trên cơ sở hướng dẫn của đơn vị tư vấn, thực hiện hoàn thiện các tài liệu ISO, kịp thời ban hành áp dụng và triển khai hệ thống ISO 9001:2015 trong Quý IV/2019.
 
Lương Thị Vân Anh
 Văn phòng Sở Văn hóa, Thê thao và Du lịch
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com