Thứ 4 | 21/03/2018
Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-CTĐ ngày 08/3/2018 của Cụm Thi đua 7 tỉnh trung du miền núi phía Bắc về việc tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua 7 tỉnh trung du miền núi phía Bắc năm 2018. Ngày 19/3/2018 tại Phú Thọ các tỉnh trong cụm thi đua 7 tỉnh Trung du miền núi phía Bắc đã tổ chức hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và ký kết giao ước thi đua. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Ngọc Trung, Phó Vụ trưởng Vụ thi đua thưởng; Đại diện lãnh đạo Sở, lãnh đạo và cán bộ thực hiện công tác thi đua khen thưởng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong cụm thi đua 7 tỉnh trung du miền núi phía Bắc.


Các đơn vị trong cụm ký kết giao ước thi đua năm 2018

Hội nghị đã thông qua dự thảo nội dung chương trình thi đua khen thưởng năm 2018; Quy chế hoạt động Cụm thi đua 7 tỉnh trung du miền núi phía Bắc; Chỉ tiêu Phát triển sự nghiệp Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình năm 2018; biểu chấm điểm các chỉ tiêu thi đua năm 2018. Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận sôi nổi nhằm phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác, tạo sự lan tỏa trong phong trào thi đua yêu nước; kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua.Tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa các tập thể cá nhân của các tỉnh trong Cụm.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị Đồng chí Trịnh Ngọc Trung- Phó vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng đã biểu dương thành tích của các tỉnh trong cụm trong năm vừa qua, đồng thời cũng nhấn mạnh các nhiệm vụ trong tâm mà các tỉnh cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2018, trong đó nhấn mạnh nội các đơn vị trong cụm cần chú trọng triển khai hiệu quả phong trào thi đua mà cụm đã đề ra; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng nhằm tham mưu cho lãnh đạo Sở tổ chức, triển khai tốt các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng. Đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua do Bộ, ngành đề ra.
Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại hội nghị, các đơn vị trong cụm thi đua đã thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Lương Thị Vân Anh
 Văn phòng Sở Văn hóa, Thê thao và Du lịch
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com