Thứ 2 | 25/01/2021
PTĐT - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có 1.587 đại biểu, trong đó có 1.381 đại biểu chính thức do Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 bầu, 15 đại biểu ngoài nước được Bộ Chính trị chỉ định, 191 đại biểu đương nhiên là các ủy viên chính thức và ủy viên dự khuyết khóa XII.

Về giới tính có 222 đại biểu nữ (chiếm 13,99%); 175 đại biểu là người dân tộc thiểu số (chiếm 11,03%); 57 đại biểu dưới 40 tuổi (chiếm 3,59%), 3 đại biểu trên 70 tuổi. Độ tuổi trung bình của đại biểu dự Đại hội là 52,2 tuổi, người cao tuổi nhất là 76 tuổi, người trẻ nhất 33 tuổi.

Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ có gần 72% đại biểu có trình độ từ Thạc sỹ trở lên, trong đó: 1.067 đại biểu có trình độ Thạc sỹ, Tiến sĩ (chiếm 67,32%), 71 Giáo sư, Phó Giáo sư (chiếm 4,47%). Về trình độ lý luận chính trị, có 1579 người có trình độ cử nhân, cao cấp (chiếm tỷ lệ 99,49%).
Lê Thương
Dẫn nguồn: http://baophutho.vn/
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com