Thứ 3 | 30/06/2015
Tối ngày 28/6/2015, tại Bảo tàng Hùng Vương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình văn nghệ tuyên truyền hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2015 với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” và “Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống gia đình” nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò của gia đình, về chủ trương, pháp luật, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến gia đình; về quyền, nghĩa vụ của gia đình, các cơ quan liên quan đến gia đình; về kỹ năng sống, cách tổ chức cuộc sống gia đình và xây dựng mối quan hệ gia đình, bình đẳng giới trong gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình,tăng cường hiệu quả công tác giáo dục về gia đình. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng gia đình, hướng tới xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững; đồng thời tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng, kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị mới, tiến bộ; đồng thời tuyên truyền, giáo dục đến từng gia đình và thành viên gia đình về truyền thống yêu nước, đấu tranh kiên cường, bất khuất của gia đình trong lịch sử dựng nước và giữ nước, hướng về bảo vệ chủ quyền biển đảo, chủ quyền tổ quốc theo đúng luật pháp của Việt Nam và phù hợp với luật pháp quốc tế. 

Chương trình văn nghệ bao gồm các tiết mục ca, múa, nhạc, kịch với sự tham gia của các tuyên truyền viên Trung tâm Văn hóa & Thông tin và diễn viên Đoàn Nghệ thuật Chèo tỉnh Phú Thọ về nội dung gia đình, xã hội và biển đảo quê hương. Chương trình đã thành công tốt đẹp, thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tới dự , cổ vũ và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.
Quách Thị Sinh
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com