Thứ 3 | 26/11/2019
Thực hiện Quyết định số 686/QĐ-BVHTTDL ngày 28/2/2019 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc công nhận Khối trưởng, Khối phó; Cụm trưởng, Cụm phó của các Khối, Cụm thi đua Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2019, kế hoạch số 16/KH-CTĐ ngày 06/3/2019 của Cụm thi đua 7 tỉnh trung du miền núi phía bắc về triển khai phong trào thi đua yêu nước Cụm thi đua 7 tỉnh trung du miền núi phía Bắc năm 2019. Ngày 25/11/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ - Cụm trưởng cụm thi đua 7 tỉnh trung  miền núi phía Bắc tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Hồ Đại Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Đại diện lãnh đạo Sở, lãnh đạo và cán bộ thực hiện công tác thi đua khen thưởng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong cụm thi đua 7 tỉnh trung du miền núi phía Bắc.
 
Đồng chí Hồ Đại Dũng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả công tác thi đua khen thưởng năm 2019; biểu chấm điểm các chỉ tiêu thi đua năm 2019, tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận sôi nổi đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác thi đua khen thưởng năm 2019, đồng thời đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét sắp xếp lại các cụm thi đua cho hợp lý, đề nghị Cụm trưởng tăng cường tổ chức các hoạt động gắn kết các đơn vị trong cụm thi đua.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị Đồng chí Hồ Đại Dũng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã biểu dương thành tích của Cụm thi đua 7 tỉnh trung du miền núi phía Bắc. Cụm thi đua đã từng bước đổi mới về nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua tạo khí thế thi đua sôi nổi, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể thao gương Bác Hồ vĩ đại”... gắn với nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  Năm 2019, là năm tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, hưởng ứng phong trào thi đua năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”. Phong trào thi đua Cụm đã được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền các tỉnh đã thực sự tạo động lực to lớn, thúc đẩy, cổ vũ, động viên đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị trong Cụm thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn năm 2019
Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại hội nghị, các đơn vị trong cụm thi đua đã thống nhất bỏ phiếu bầu đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 02 đơn vị, đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng thưởng Bẳng khen cho các đơn vị còn lại.  Thống nhất bầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái làm cụm trưởng Cụm thi đua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang làm cụm phó Cụm thi đua năm 2020.
 
Quang cảnh hội nghị
 
Lương Thị Vân Anh
 Văn phòng Sở Văn hóa, Thê thao và Du lịch
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com