Thứ 5 | 16/06/2016
Ngày 14/6/2016, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại 3 địa điểm Hội trường Sở, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng; Bảo tàng Hùng Vương. Tham dự hội nghị có 365/378 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức toàn Sở (trong đó có 201/209 đảng viên của 17/17 chi bộ).
 
 
Các chi bộ học tập tại địa điểm Bảo tàng Hùng Vương
 
Tại hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng phát sóng trực tiếp trên đài PT-TH Phú Thọ, các đại biểu đã nghe GS.TS Phùng Hữu Phú – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương quán triệt Nghị quyết gồm hai chuyên đề: “Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng”; “Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 2020”.
 
 

Các chi bộ học tập tại địa điểm Hội trường Sở VHTTDL
 
Ngày 15/6/2016, Đảng bộ Sở triển khai nội dung thảo luận và nhất trí thông qua chương trình hành động của Đảng ủy Sở thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và hướng dẫn các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức viết bài thu hoạch.
Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm giúp cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp được nêu trong Văn kiện Đại hội. Từ đó nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; xây dựng chương trình kế hoạch hành động, xác định rõ mục tiêu, giải pháp thiết thực, hiệu quả, điều kiện đảm bảo, tiến trình tổ chức thực hiện hàng năm và cả nhiệm kỳ. Tập trung thảo luận, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong thực hiện chương trình hành động, kế hoạch hành động; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
Quách Thị Sinh 
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com