Thứ 2 | 29/07/2019
PhuthoPortal - Thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã theo Nghị quyết số 37-NQ/TW của BCH Trung ương về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện và cấp xã, thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã và đang khẩn trương triển khai thực hiện theo kế hoạch của tỉnh, bảo đảm đúng mục tiêu và lộ trình, tạo sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị.
 
 
Các khu dân cư trên địa bàn huyện Cẩm Khê tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Đề án sáp nhập xã trên địa bàn huyện
 
Cẩm Khê là huyện có số lượng đơn vị cấp xã phải thực hiện sáp nhập nhiều thứ 4 toàn tỉnh với 10 xã phải sáp nhập, trong đó sáp nhập 6 xã dưới 50% cả 2 tiêu chuẩn với 4 xã khác để thành lập mới 3 xã. Cẩm Khê là 1 trong 2 địa phương của tỉnh thực hiện sáp nhập 4 ĐVHC cấp xã thành 1 ĐHVC cấp xã. Dự kiến sau sắp xếp, sáp nhập, Cẩm Khê còn 24 xã, giảm 7 xã so với trước.
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Cẩm Khê cho biết: Các ĐVHC cấp xã của huyện có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, qua nhiều lần chia tách, sáp nhập, thay đổi địa giới hành chính và tên gọi. Vì vậy, khi triển khai kế hoạch sắp xếp, sáp nhập các ĐVHC cấp xã của tỉnh, huyện cũng đã tính toán phương án, nghiên cứu sáp nhập các xã vừa đảm bảo theo quy định, vừa phù hợp với thực tế. Do tính chất thời gian và tiến độ rất khẩn trương, phải đảm bảo hoàn thành đúng theo kế hoạch của trung ương và của tỉnh, huyện đã xây dựng kế hoạch, đề ra tiến độ thời gian cụ thể để thực hiện; tổ chức các hội nghị để triển khai, thống nhất các phương án và thường xuyên trao đổi với lãnh đạo các xã, thị trấn thuộc diện sáp nhập để hướng dẫn xây dựng đề án. Các xã trên địa bàn huyện đều đồng loạt tổ chức phát phiếu lấy ý kiến cử tri vào ngày 25/7 và tổ chức họp HĐND cấp xã vào ngày 6/8 để thông qua Đề án sắp xếp, sáp nhập các ĐVHC cấp xã thành lập ĐVHC cấp xã mới, đảm bảo hoàn thành Đề án tổng thể sắp xếp, sáp nhập ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện trình HĐND huyện thông qua trước ngày 16/8/2019.
Đồng chí Trần Văn Thảo - Chủ tịch UBND xã Sai Nga cho biết: Theo phương án sáp nhập của huyện, thời gian tới, các xã: Thanh Nga, Sơn Nga, Sai Nga và thị trấn Sông Thao sẽ sáp nhập để thành lập ĐVHC cấp xã mới, dự kiến có tên gọi là thị trấn Cẩm Khê. Sau khi sáp nhập, thị trấn Cẩm Khê có diện tích 17,7km với dân số là 14.853 người. Xã đã thành lập Ban chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ, nhân dân về chủ trương sắp xếp, sáp nhập các xã; thành lập tổ “lấy ý kiến của cử tri” gồm 5 người để tới từng hộ gia đình lấy phiếu ý kiến cử tri. Công tác tổ chức lấy ý kiến cử tri đang được thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật. Bằng hình thức này, vừa có thể tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ hơn về chủ trương và cách thức triển khai thực hiện, vừa kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của người dân để tổng hợp, kiến nghị với các cấp chính quyền.
 
Cán bộ xã và khu dân cư xã Đại Nghĩa, huyện Đoan Hùng đến từng hộ dân để tuyên truyền về việc sáp nhập ĐVHC cấp xã
 
Năm 2019, huyện Đoan Hùng có 9/28 xã thực hiện sắp xếp, sáp nhập, trong đó sáp nhập 3 xã: Đông Khê, Phú Thứ và Phương Trung không đảm bảo 50% cả 2 tiêu chuẩn về diện tích và quy mô dân số với 6 xã khác.
Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng phòng Nội vụ huyện Đoan Hùng cho biết: Thực hiện chủ trương, kế hoạch của trung ương, của tỉnh, huyện đã chủ động triển khai xây dựng kế hoạch và các phương án sáp nhập. Về Phương án, Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã đều được các địa phương xây dựng trên cơ sở thống nhất từ các xã, phường, thị trấn. Việc xây dựng Phương án, Đề án có sự tính toán đảm bảo thuận lợi về địa giới hành chính, phong tục tập quán, không gây xáo trộn đời sống của người dân các đơn vị sắp xếp, sáp nhập. Đến nay, các xã trên địa bàn huyện đã đồng loạt tổ chức phát phiếu lấy ý kiến cử tri tại các xã sáp nhập và chậm nhất ngày 2/8 các xã hoàn thành việc tổ chức họp HĐND cấp xã để thông qua Đề án sắp xếp, sáp nhập ĐVHC cấp xã thành lập ĐVHC cấp xã mới. Dự kiến sau sáp nhập, số cán bộ, công chức dôi dư tại các xã của huyện sẽ là 114 người. Riêng việc sắp xếp, bố trí số cán bộ này sẽ được thực hiện từng bước theo lộ trình được quy định tại các Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ. Dự kiến đến hết năm 2022, huyện sẽ hoàn thành việc sắp xếp số cán bộ, công chức dôi dư để đảm bảo số lượng đúng theo quy định.
Đồng chí Nguyễn Văn Chung - Chủ tịch UBND xã Đại Nghĩa cho biết: Việc sáp nhập xã Phú Thứ với 2 xã liền kề Hữu Đô và Đại Nghĩa thành xã mới, lấy tên là Hợp Nhất là hoàn toàn hợp lý, bởi đây là 3 xã nằm tách biệt bên sông. Bên cạnh đó còn có chung yếu tố lịch sử, phong tục tập quán, có nét tương đồng về nếp sống sinh hoạt, lao động sản xuất của nhân dân do trước đây Hữu Đô, Đại Nghĩa cùng với Đại Hội, Vân Cương, Nghĩa Khê hợp thành một xã, lấy tên là xã Hợp Nhất. Năm 1953, xã Hợp Nhất được tách thành xã Hợp Nhất và xã Đại Nghĩa. Năm 1964, xã Hợp Nhất đổi tên thành xã Hữu Đô như ngày nay. Việc sáp nhập vừa góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, vừa đảm bảo tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số theo quy định, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.
 
Ban Chỉ đạo sắp xếp, sáp nhập ĐVHC cấp xã huyện Phù Ninh làm việc với các xã thực hiện sáp nhập để bàn bạc, thống nhất phương án sắp xếp
 
Việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã là việc làm hết sức cần thiết nhằm tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền ở cơ sở. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện không tránh khỏi những khó khăn liên quan đến việc sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư; công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành sau sáp nhập; việc sử dụng cơ sở vật chất sau sắp xếp; việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho người dân...
Toàn tỉnh hiện có tổng số 277 ĐVHC cấp xã, trong đó có 18 phường, 11 thị trấn và 248 xã. Theo Kế hoạch sắp xếp các ĐVHC cấp xã trên địa bàn tỉnh, trong năm 2019 cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành sắp xếp đối với 80 ĐVHC cấp xã thuộc 10 huyện, thành, thị, trong đó sắp xếp 39 xã chưa đạt 50% của cả 2 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số với 41 ĐVHC cấp xã khác.
Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng phải hoàn thành trong năm 2019, tuy nhiên trong quá trình thực hiện có tác động đến nhiều đối tượng, liên quan trực tiếp đến con người, đến đội ngũ cán bộ. Nhận thức sâu sắc được vấn đề này, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách để hỗ trợ thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư khi thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các địa phương dừng việc bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý và tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức ở các xã thuộc diện phải sắp xếp; rà soát, đánh giá, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các xã thuộc diện sắp xếp, đảm bảo lựa chọn những người có phẩm chất, trình độ, năng lực để đảm nhận những vị trí công việc tại những ĐVHC cấp xã mới. Riêng đối với các giấy tờ liên quan đến giao dịch dân sự của người dân, theo chỉ đạo của tỉnh sẽ giữ nguyên mọi thông tin liên quan đến giao dịch của người dân từ ngày 31/12/2019 trở về trước, nếu phát sinh thay đổi người dân sẽ không phải mất kinh phí; chỉ thực hiện thay đổi từ ngày 1/1/2020. Tỉnh cũng sẽ quan tâm tạo mọi điều kiện như bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ các địa phương và người dân trong quá trình triển khai thực hiện đề án; chỉ đạo các ngành chức năng hướng dẫn và giải quyết thấu đáo các vấn đề phát sinh một cách nhanh nhất.
Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, thời điểm này các địa phương đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng Đề án cụ thể sắp xếp, sáp nhập các ĐVHC cấp xã; đẩy nhanh tiến độ lấy ý kiến cử tri và tổ chức họp HĐND cấp xã thông qua Đề án sắp xếp, sáp nhập ĐVHC cấp xã và thành lập ĐVHC cấp xã mới. Phấn đấu chậm nhất ngày 16/8, HĐND cấp huyện hoàn thành họp thông qua Đề án tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp xã trên địa bàn; tiếp tục triển khai các bước theo trình tự theo đúng quy định và thời gian của tỉnh đề ra.
Để tổ chức thực hiện hiệu quả việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã, thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sắp xếp ĐVHC cấp xã để mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc, đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sắp xếp ĐVHC, góp phần thực hiện thắng lợi việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã giai đoạn 2019 - 2021, tạo tiền đề cho việc sắp xếp giai đoạn tiếp theo.
Nguồn: http://www.phutho.gov.vn
Dẫn nguồn: Phòng QLVH&GĐ
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com