Thứ 5 | 11/01/2018
Thực hiện Quyết định số 74/QĐ-BVHTTDL ngày 10/01/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 – năm 2018;
Ngày 10/01/2018, Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 – năm 2018 đã tiến hành họp. Chủ trì hội nghị đồng chí Hà Kế San, Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng. Tổng số các cá nhân đề nghị xét tặng gồm có 02 hồ sơ đề nghị danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” (Không có hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ nhân dân”). 
 
Quang cảnh họp Hội đồng
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hà Kế San, Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng đã đề nghị các thành viên Hội đồng thống nhất quan điểm việc xét chọn những cá nhân  phải có tài năng nghệ thuật xuất sắc, phải thực sự tiêu biểu; có uy tín nghề nghiệp; được đồng nghiệp và nhân dân mến mộ; có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong cuộc sống, tận tụy với nghề và có đủ các điều kiện theo quy định tại điều 9, Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ.
Sau khi nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – cơ quan thường trực Hội đồng báo cáo các tiêu chí, quy trình; kết quả triển khai thực hiện kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 – năm 2018, tóm tắt thành tích của các cá nhân đề nghị xét tặng. Hội đồng đã tiến hành thảo luận kỹ lưỡng về hồ sơ đề nghị xét tặng của từng trường hợp. Tiến hành bỏ phiếu kín theo quy định và lấy phiếu ý kiến đối với thành viên hội đồng vắng mặt. Kết quả 2/2 cá nhân đủ điều kiện đề nghị Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 – năm 2018 gồm có:
1. Ông Trần Hồng Bằng (Nghệ danh: Trọng Bằng, Hồng Bằng) sinh năm 1965, diễn viên Đoàn Kịch nói tỉnh Phú Thọ
2. Ông Lê Chử Long, sinh năm 1977, Diễn viên Đoàn Nghệ thuật Chèo
Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội đồng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan thường trực Hội đồng công bố kết quả xét tặng của Hội đồng trên các phương tiện thông tin đại chúng, lấy ý kiến của nhân dân, đồng thời phối hợp với Ban Thi đua khen thưởng tỉnh xin ý kiến Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, trình Thường trực UBND tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.
Sau 7 ngày làm việc, nếu không có kiến nghị hoặc khiếu nại gì; các hồ sơ sẽ được trình Hội đồng cấp Nhà nước xét duyệt./.
   
                                                          Lương Thị Vân Anh
                                                            Chuyên viên Văn phòng Sở
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com