Thứ 2 | 14/06/2021
Ngày 12/6/2021, tạp Rạp chiếu phim Hòa Phong, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ tham gia Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII - chuyên đề năm 2021.
Ban Chấp hành Đảng ủy đã yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ phải đảm bảo nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong suốt quá trình diễn ra Hội nghị.
Buổi sáng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05. Dự hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng đại biểu tại 67 điểm cầu trong cả nước.
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị
 
Dự hội nghị tại điểm cầu Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đồng chí Nguyễn Đắc Thủy - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở; các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở, Bí thư các chi bộ trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ tham gia.
Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trình bày khẳng định: Những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng và từng cán bộ, đảng viên, tạo ra những thay đổi tích cực trong toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm và các nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, nền nếp, hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, tiên phong, gương mẫu; đấu tranh có hiệu quả trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Việc học tập và làm theo Bác Hồ được các cấp ủy, tổ chức đảng xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng, gắn với phong trào thi đua, cải cách hành chính, xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, với nhiều nội dung sáng tạo có tính đột phá, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, củng cố có niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
Công tác giáo dục, tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác ngày càng đổi mới, phong phú, đa dạng, lan tỏa trong xã hội. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ được quan tâm thường xuyên; công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên được triển khai đồng bộ, hiệu quả.
Báo cáo cũng đã nêu lên những tồn tại, hạn chế, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra các nhiệm vụ giái pháp nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, những kinh nghiệm quý báu trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị 05. Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ quá trình từ “học tập” sang “làm theo” Bác, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân. Từ đó, nâng cao tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và người dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
5 tham luận tại hội nghị, đại diện cho Quân đội nhân dân, Công an nhân dân Việt Nam, lực lượng công nhân, nông dân, thế hệ trẻ đã chứng minh sức sống mãnh liệt, nguồn động lực vô cùng to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội và trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân.
 
Đại diện cho lực lượng Công an nhân dân Việt Nam phát biểu tham luận tại Hội nghị
 
          Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt BCH Trung ương Đảng nhiệt liệt tuyên dương các gương điển hình có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời, yêu cầu các cá nhân, tập thể cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ tốt hơn nữa trong thời gian tới. Chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt ba vấn đề: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.
          Nhân dịp này, 332 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ban Bí thư ủy quyền cho các cấp ủy tổ chức trọng thể trao tặng Bằng khen vào thời gian phù hợp, bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19.
Buổi chiều cùng ngày 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị; cùng dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng và đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương.
          Tại hội nghị, các đại biểu được nghe GS.TS Phùng Hữu Phú  - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương giới thiệu, phân tích, quán triệt các nội dung của chuyên đề gồm 2 phần, gồm: Phần thứ nhất: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Phần thứ hai: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.
Chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 và những năm tiếp theo, nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Chuyên đề được dùng trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị và được tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể Nhân dân.
Thực hiện tốt chuyên đề là một giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Bộ Chính trị, Ban Bí thư xác định việc thực hiện Chỉ thị 05 trong nhiệm kỳ khóa XIII của Đảng phải tạo được sự chuyển biến trên 3 nội dung là: Đổi mới học tập; đổi mới và tạo được đột phá trong việc làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, cao cấp. 
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, lãnh đạo các cấp tiếp tục quán triệt tinh thần của hội nghị, tiếp thu sâu sắc các nội dung của chuyên đề, tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Ban Tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy cùng cấp xây dựng kế hoạch triển khai, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập đến tất cả cán bộ, đảng viên và Nhân dân; hàng năm tiến hành kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện từ cơ sở gắn với tình hình thực hiện nhiệm vụ cụ thể với từng ngành, từng địa phương, từng cơ quan đơn vị./.
Quách Thị Sinh - Trung tâm Văn hóa và Chiếu phim
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com