Thứ 6 | 05/03/2021
PhuthoPortal - Ngày 2/3/2021, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh ký ban hành Quyết định số 02/QĐ-UBBC về việc ấn định đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, toàn tỉnh có 16 đơn vị bầu cử và 70 đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

STT

ĐƠN VỊ     BẦU CỬ

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH THUỘC ĐƠN VỊ BẦU CỬ

SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU

1

Đơn vị bầu cử số 1

Thành phố Việt Trì:

Gồm các phường Bạch Hạc, Bến Gót, Thanh Miếu, Thọ Sơn, Tiên Cát, Gia Cẩm, Minh Nông, Nông Trang, Tân Dân, Dữu Lâu và các xã Trưng Vương, Sông Lô

5

2

Đơn vị bầu cử số 2

Thành phố Việt Trì:

Gồm các phường Minh Phương, Vân Cơ, Vân Phú và các xã: Thụy Vân, Thanh Đình, Chu Hóa, Hy Cương, Kim Đức, Hùng Lô, Phượng Lâu.

3

3

Đơn vị bầu cử số 3

Thị xã Phú Thọ:

Gồm các phường Âu Cơ, Phong Châu, Hùng Vương, Thanh Vinh và các xã Hà Lộc, Văn Lung, Thanh Minh, Phú Hộ, Hà Thạch.

5

4

Đơn vị bầu cử số 4

Huyện Đoan Hùng:

Gồm Thị trấn Đoan Hùng và các xã Phú Lâm, Tây Cốc, Phúc Lai, Bằng Doãn, Bằng Luân, Minh Lương, Hùng Xuyên, Vân Du, Chí Đám, Ngọc Quan, Ca Đình, Yên Kiện, Tiêu Sơn, Minh Tiến, Vân Đồn, Chân Mộng, Minh Phú, Vụ Quang, Hùng Long, Sóc Đăng, Hợp Nhất.

5

5

Đơn vị bầu cử số 5

Huyện Hạ Hòa:

Gồm Thị trấn Hạ Hòa và các xã Gia Điền, Ấm Hạ, Phương Viên, Hương Xạ, Minh Hạc, Lạng Sơn, Yên Luật, Yên Kỳ, Vĩnh Chân, Hà Lương, Đại Phạm, Đan Thượng Hiền Lương, Vô Tranh, Xuân Áng, Tứ Hiệp, Bằng Giã, Văn Lang, Minh Côi.

5

6

Đơn vị bầu cử số 6

Huyện Thanh Ba:

Gồm Thị trấn Thanh Ba và các xã Hanh Cù, Vân Lĩnh, Đồng Xuân, Đông Lĩnh, Đại An, Quảng Yên, Mạn Lạn, Hoàng Cương, Ninh Dân, Võ Lao, Khải Xuân, Chí Tiên, Đông Thành, Sơn Cương, Lương Lỗ, Đỗ Xuyên, Thanh Hà, Đỗ Sơn.

5

7

Đơn vị bầu cử số 7

Huyện Cẩm Khê:

Gồm các xã Tiên Lương, Tuy Lộc, Ngô Xá, Phượng Vĩ, Thụy Liễu, Tam Sơn, Văn Bán, Minh Tân, Tùng Khê, Cấp Dẫn, Xương Thịnh, Hương Lung.

3

8

Đơn vị bầu cử số 8

Huyện Cẩm Khê:

Gồm Thị trấn Cẩm Khê và các xã Phú Khê, Sơn Tình, Yên Tập, Tạ Xá, Phú Lạc, Chương Xá, Hùng Việt, Văn Khúc, Yên Dưỡng, Điêu Lương, Đồng Lương.

3

9

Đơn vị bầu cử số 9

Huyện Phù Ninh:

Gồm Thị trấn Phong Châu và các xã Phù Ninh, An Đạo, Bình Phú, Liên Hoa, Lệ Mỹ, Phú Mỹ, Trạm Thản, Tiên Phú, Trung Giáp, Trị Quận, Bảo Thanh, Gia Thanh, Hạ Giáp, Phú Lộc, Phú Nham, Tiên Du.

5

10

Đơn vị bầu cử số 10

Huyện Lâm Thao:

Gồm Thị trấn Lâm Thao, thị trấn Hùng Sơn và các xã Xuân Huy, Xuân Lũng, Tiên Kiên, Thạch Sơn, Sơn Vi, Phùng Nguyên, Tứ Xã, Bản Nguyên, Vĩnh Lại, Cao Xá.

5

11

Đơn vị bầu cử số 11

Huyện Tam Nông:

Gồm Thị trấn Hưng Hóa và các xã Hiền Quan, Bắc Sơn, Thanh Uyên, Vạn Xuân, Lam Sơn, Quang Húc, Tề Lễ, Thọ Văn, Hương Nộn, Dị Nậu, Dân Quyền.

5

12

Đơn vị bầu cử số 12

Huyện Thanh Thủy:

Gồm Thị trấn Thanh Thủy và các xã Đào Xá, Xuân Lộc, Thạch Đồng, Tân Phương, Sơn Thủy, Bảo Yên, Đoan Hạ, Hoàng Xá, Đồng Trung, Tu Vũ.

5

13

Đơn vị bầu cử số 13

Huyện Yên Lập:

Gồm Thị trấn Yên Lập, và các xã Mỹ Lung, Mỹ Lương, Lương Sơn, Xuân An, Xuân Viên, Xuân Thủy, Hưng Long, Nga Hoàng Trung Sơn, Thượng Long, Đồng Thịnh, Phúc Khánh, Ngọc Lập, Ngọc Đồng, Minh Hòa, Đồng Lạc.

5

14

Đơn vị bầu cử số 14

Huyện Thanh Sơn:

Gồm Thị trấn Thanh Sơn và các xã Địch Quả, Võ Miếu, Văn Miếu, Tân Minh, Tân Lập, Khả Cửu, Đông Cửu, Thượng Cửu.

3

15

Đơn vị bầu cử số 15

Huyện Thanh Sơn:

Gồm các xã Sơn Hùng, Giáp Lai, Thạch Khoán, Thục Luyện, Cự Thắng, Tất Thắng, Cự Đồng, Thắng Sơn, Hương Cần, Yên Lương, Yên Lãng, Yên Sơn, Lương Nha, Tinh Nhuệ.

3

16

Đơn vị bầu cử số 16

Huyện Tân Sơn:

Gồm các xã Mỹ Thuận, Thu Ngạc, Tân Phú, Thạch Kiệt, Thu Cúc, Minh Đài, Văn Luông, Đồng Sơn, Lai Đồng, Kiệt Sơn, Tân Sơn, Xuân Sơn, Xuân Đài, Kim Thượng, Long Cốc, Tam Thanh, Vinh Tiền.

5

BBT
D
ẫn nguồn: https://phutho.gov.vn/

Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com