Thứ 4 | 06/12/2023

Sáng 6/12, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026 khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Bảy.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Chủ tọa Kỳ họp gồm các đồng chí: Bùi Minh Châu – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Dương Hoàng Hương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Lâm - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Tham dự Kỳ họp có các đồng chí: Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phùng Khánh Tài - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, các đồng chí thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ khóa XV; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị của tỉnh; Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, cùng các vị đại biểu HĐND tỉnh.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Châu nhấn mạnh: Kỳ họp này, HĐND tỉnh dự kiến sẽ thông qua 24 nghị quyết; dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động thảo luận, chất vấn và giải trình tại Kỳ họp, tiến hành lấy phiếu tín nhiệm theo quy định tại Nghị quyết số 96 ngày 23/6/2023 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Đây là phương thức giám sát quan trọng, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND tỉnh và các cấp, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.

Chủ toạ Kỳ họp đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phát huy và thực hiện hiệu quả hơn nữa vai trò, trọng trách của người đại biểu nhân dân, tập trung trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng vào từng nội dung của Kỳ họp để HĐND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trước nhân dân, đáp ứng niềm tin và sự mong đợi của cử tri trong tỉnh. UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh với trách nhiệm của mình và yêu cầu của Kỳ họp, cần tiếp thu, giải trình rõ những nội dung kiến nghị của cử tri, các vấn đề chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh, từ đó đưa ra các cam kết, giải pháp, thời gian cụ thể để thực hiện; đồng thời, có kế hoạch giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của cử tri và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, góp phần vào thành công của Kỳ họp và tạo sự chuyển biến mới trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và những năm tiếp theo.
Sau phát biểu khai mạc của Chủ tọa, thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn trình bày tóm tắt Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn trình bày Tóm tắt Báo cáo đánh giá nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2023.

Báo cáo khẳng định: Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 của tỉnh vẫn đạt được những kết quả tích cực. 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch (So với mục tiêu Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh).
Các ngành sản xuất duy trì phát triển ổn định, trong đó có một số ngành, lĩnh vực đạt mức tăng trưởng khá; một số chỉ tiêu quan trọng về tăng trưởng kinh tế, phát triển công nghiệp, sự nghiệp giáo dục, y tế trong nhóm đầu cả nước. Môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh của tỉnh tiếp tục được cải thiện; chỉ số PCI và chỉ số PAR Index được duy trì trong tốp đầu Vùng Trung du và miền núi phía Bắc (trong đó chỉ số PAPI, SIPAS nằm trong tốp 10 cả nước, đứng thứ 2 trong vùng; chỉ số PCI, PAR INDEX nằm trong nhóm 20 địa phương cả nước, nhóm 5 tỉnh trong vùng đạt kết quả tốt). Phú Thọ là tỉnh huy động, giải ngân vốn đầu tư công ở mức cao; nhiều dự án trọng điểm vượt tiến độ, về đích trước thời hạn. Cải cách hành chính, chuyển đổi số được triển khai quyết liệt, đạt kết quả tích cực.
Đồng chí Phan Trọng Tấn nhấn mạnh: Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tỉnh xác định 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nội dung nhiệm vụ trọng tâm, các kế hoạch, chương trình, đề án giai đoạn 2021- 2025; thực hiện quyết liệt khâu đột phá về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; tăng cường quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư; thực hiện tốt các biện pháp quản lý thuế, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế; tăng cường quản lý tài nguyên và môi trường; khoa học công nghệ; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai; nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa - xã hội; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành ở các cấp chính quyền; tiếp tục bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hải trình bày tóm tắt Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri

Tiếp đó, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hải đã trình bày tóm tắt Báo cáo của Uỷ ban MTTQ tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân với HĐND, UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XIX.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng trình bày Báo cáo tại kỳ họp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng trình bày tóm tắt Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và tóm tắt Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XIX.

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tuấn trình bày tóm tắt Tờ trình đề nghị thông qua quy định mức hỗ trợ hằng tháng đối với Đội trưởng, đội phó dân phòng

Giám đốc Sở Nội vụ Ngô Đức Thịnh trình bày tóm tắt các Tờ trình liên quan đến người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, khu dân cư và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã.

HĐND tỉnh cũng nghe đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh trình bày tóm tắt Tờ trình đề nghị thông qua quy định mức hỗ trợ hằng tháng đối với Đội trưởng, đội phó dân phòng trên địa bàn tỉnh; đồng chí Ngô Đức Thịnh - Giám đốc Sở Nội vụ trình bày tóm tắt Tờ trình về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, khu dân cư; khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và tóm tắt Tờ trình về việc quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2024.

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Huy Ngọc trình bày tóm tắt Tờ trình liên quan đến giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Giám đốc Sở Y tế trình bày tóm tắt Tờ trình về việc quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Đinh Công Thực trình bày tóm tắt Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra về Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Trung Kiên trình bày tóm tắt các Báo cáo thẩm tra của Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Báo cáo thẩm tra cái tờ trình liên quan thuộc thẩm quyền.

Các đại biểu cũng đã nghe trưởng các Ban Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế, Văn hoá – xã hội của HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh liên quan đến nội dung Kỳ họp.

Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội Nguyễn Thanh Tâm trình bày Báo cáo thẩm tra quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế

Trong chương trình làm việc buổi sáng, HĐND tỉnh tiến hành kiện toàn công tác nhân sự của UBND tỉnh. Các đại biểu cũng nghe Thường trực HĐND tỉnh trình bày Tờ trình về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và biểu quyết nhất trí 100% với danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm. Các đại biểu cũng bầu ra Ban kiểm phiếu và thông qua các công tác khác để chuẩn bị cho nội dung lấy phiếu tín nhiệm vào sáng 7/12.

Buổi chiều, các đại biểu sẽ tiến hành thảo luận tại tổ.

>>> HĐND tỉnh kiện toàn nhân sự HĐND tỉnh, UBND tỉnh

VIỆT HÀ - PHƯƠNG THÚY - PHƯƠNG THANH
Dẫn nguồn: 
Khai mạc Kỳ họp thứ Bảy- HĐND tỉnh khoá XIX (baophutho.vn)

 

 

 

 
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com