Thứ 3 | 29/08/2023
Tin và ảnh: Thanh Thủy - Phòng Quản lý Di sản văn hóa.
     Nhằm triển khai thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 tỉnh Phú Thọ. Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Phú Thọ tổ chức Lớp truyền dạy múa Trống đu, múa Sênh tiền và Hò đu cho cộng đồng người Mường tại huyện Yên Lập.
     Lớp truyền dạy diễn ra từ ngày 07/8/ 2023 - 28/8/ 2023 với tổng số 274 học viên tham gia, cụ thể: Lớp múa Trống đu có 88 học viên dưới sự truyền dạy của Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Mạch Hoạch cùng 11 nghệ nhân của xã Đồng Thịnh; Lớp Múa Sênh tiền có 101 học viên dưới sự truyền dạy của 12 nghệ nhân xã Thượng Long; Lớp Hò đu có 85 học viên dưới sự truyền dạy của các nghệ nhân xã Mỹ Lung và xã Minh Hòa.
     Tại lớp truyền dạy các học viên đã được các nghệ nhân truyền dạy trực tiếp: diễn xướng dân gian múa trống đu, múa sênh tiền và hò đu. Đây đều là những diễn xướng, những làn điệu cổ mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào Mường được chọn lọc kỹ lưỡng và biên soạn để triển khai tại lớp truyền dạy. Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chuẩn bị tài liệu và video ghi hình nội dung các nghệ nhân trình diễn múa trống đu, múa sênh tiền và hò đu để các học viên chủ động học tập và ôn luyện.
     Kết quả: Các nội dung của lớp truyền dạy cơ bản đã đạt được những yêu cầu đề ra. Các học viên tham gia lớp được truyền dạy trực tiếp, tập trung tại hội trường xã Thượng Long đầy đủ, đúng thành phần và đảm bảo thời gian quy định. Trong quá trình tham gia lớp học, các học viên đều có tinh thần tự giác, niềm đam mê học tập. Giảng viên truyền dạy luôn nhiệt tình, trách nhiệm truyền đạt những kiến thức cho học viên.
     Sau thời gian tham gia lớp truyền dạy, các học viên cơ bản đã thuộc lời và hát được các bài hát hò đu; hiểu và nắm bắt được cách thức, nhịp điệu, thực hiện thành thạo được điệu múa trống đu và múa sênh tiền.
    Kết thúc lớp truyền dạy Ban tổ chức đã trao Giấy Chứng nhận cho 274 học viên tham gia lớp truyền dạy múa Trống đu, múa Sênh tiền và Hò đu cho cộng đồng dân tộc Mường, huyện Yên Lập.
Với mục đích phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước, xã hội trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Mường; lớp truyền dạy đã lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc và niềm tự hào của đồng bảo dân tộc Mường, huyện Yên Lập nói riêng và tỉnh Phú Thọ nói chung tới các học viên, tạo tiền đề cho các địa phương tổ chức, nhân rộng loại hình di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc này trong cộng đồng người Mường.
Một số hình ảnh tại lớp truyền dạy
Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Mạch Hoạch, xã Đồng Thịnh truyền dạy cách đánh trống cho các học viên
Các học viên học múa trong đội múa trống đu

Các học viên trình diễn “Múa Sênh tiền” tại
buổi lễ bế giảng
Các học viên “Hò đu” tại buổi lễ bế giảng
Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận cho các học viên
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com