Thứ 4 | 13/10/2021
      Căn cứ Kế hoạch số 30/KH-SKHCN ngày 12/8/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2021. Ngày 12/10/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã làm việc với Đoàn kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

      Dự và làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Khổng Danh Đạt, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công Nghệ; đồng chí Nguyễn Việt Trung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đại diện lãnh đạo phòng Cải cách hành chính - Sở Nội vụ; Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ; Phòng Nội chính kiểm soát - Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên làm công tác ISO phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
  
(Quang cảnh Hội nghị)
 
      Thay mặt đoàn kiểm tra đồng chí Khổng Danh Đạt, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu nhấn mạnh mục đích, yêu cầu buổi kiểm tra, thống nhất cách thức kiểm tra. Đồng chí Nguyễn Việt Hà, Phó trưởng phòng Quản lý Tiêu chuẩn chất lượng - Chi Cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học Công nghệ đã thông qua quyết định đoàn kiểm và nội dung kiểm tra tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

      Thay mặt cho Ban Chỉ đạo công tác ISO Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng chí Lương Thị Vân Anh- thư ký Ban chỉ đạo đã thông qua báo cáo kết quả công tác triển khai, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015 năm 2021 tại Sở. Các thành viên tham dự buổi làm việc đã thảo luận và tiến hành làm việc trực tiếp với các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở.

      Kết thúc buổi làm việc đồng chí Nguyễn Việt Hà, Phó trưởng phòng Quản lý Tiêu chuẩn chất lượng - Chi Cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học Công nghệ - Thư ký Đoàn kiểm tra đã thông qua biên bản kiểm tra. Đoàn kiểm tra đánh giá cao việc quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Sở đối với việc áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Ý thức chấp hành, xử lý công việc tại các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở đảm bảo các quy trình theo tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015; công việc được giải quyết hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật,100% hồ sơ giải quyết TTHC đúng hạn theo yêu cầu. Đồng thời đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời gian tới tiếp tục duy trì áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại với phương châm công khai, minh bạch, văn minh, lịch sự góp phần đẩy mạnh hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh. 
 
Lương Thị Vân Anh - Văn phòng Sở Văn hóa, Thê thao và Du lịch
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com