Thứ 4 | 17/03/2021
Tuyên truyền cổ động trực quan cho ngày bầu cử.

PTĐT - Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026). Trong những ngày này, cùng với các địa phương trong cả nước, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đang tích cực triển khai, thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh với mục tiêu để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.
 

Ngay sau khi tiếp nhận các nội dung trong văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tỉnh đã nhanh chóng, tích cực triển khai các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Cùng với ban hành Chỉ thị số 02/CT-TU ngày 28/12/2020 của Tỉnh ủy Phú Thọ về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hôi khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử của tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng ban. Đồng thời, thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh với 31 thành viên để lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử.


Ngay sau Hội nghị Trung ương triển khai công tác bầu cử, tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Quán triệt tại hội nghị, đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh nhấn mạnh: Để cuộc bầu cử thực sự là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, là ngày hội của toàn dân, cấp ủy các cấp bên cạnh thành lập Ban Chỉ đạo để lãnh đạo công tác bầu cử, thì phải chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị tổ chức bầu cử; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong giới thiệu nhân sự ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Đặc biệt là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ra ứng cử đại biểu; gắn kết quả nhân sự đại hội Đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu được những người thực sự tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, uy tín, trí tuệ  thực hiện nhiệm vụ của đại biểu, có điều kiện để tham gia các hoạt động của HĐND, liên hệ chặt chẽ, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Việc dự kiến cơ cấu, thành phần phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND mỗi cấp phải thực sự đảm bảo dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch, coi trọng chất lượng, bảo đảm cơ cấu hợp lý trong các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, các cơ quan Nhà nước cấp mình và đơn vị hành chính cấp dưới…

Mặc dù phải thực hiện song hành nhiều nhiệm vụ, đặc biệt là tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 song đến nay công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh đã được triển khai sớm hơn so với quy định của Trung ương, bảo đảm sự chủ động trong các bước tiếp theo.
- Triển khai công tác bầu cử tới tất cả các xã theo hình thức trực tuyến tại huyện Tân Sơn.


Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp đã và đang tích cực triển khai các khâu, các bước tiếp theo của công tác chuẩn bị bầu cử với những bước đi thận trọng, khách quan, nhằm lựa chọn những cá nhân tiêu biểu để bầu vào cơ quan lập pháp cao nhất của đất nước, cơ quan quyền lực cao nhất ở địa phương. Đến nay, 13/13 huyện, thành, thị, 225 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử theo đúng thời gian và thành phần quy định để lãnh đạo công tác bầu cử; chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử ĐBQH và bầu cử đại biểu HĐND các cấp ở địa phương. Cùng với đó, kịp thời tổ chức các hội nghị triển khai công tác bầu cử cho đội ngũ cán bộ của địa phương, cơ quan, đơn vị để quán triệt thực hiện các quy định của pháp luật và chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, BTV Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về bầu cử. Tỉnh cũng chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trên mọi phương diện, qua đó, nêu bật được tầm quan trọng, ý nghĩa, mục đích, vai trò của cuộc bầu cử đồng thời khẳng định vị trí của ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp…


Các ngành, đơn vị, địa phương cũng đã chủ động rà soát, tổng hợp số liệu về dân số để làm cơ sở tính số lượng đại biểu HĐND, số đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử theo quy định; tổ chức đoàn công tác của tỉnh đi nắm tình hình triển khai công tác bầu cử của 13 địa phương, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Ngày 05/2/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Phú Thọ. Hội nghị đã thỏa thuận và biểu quyết nhất trí số lượng người được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội của tỉnh Phú Thọ là 15 người/ 7 đại biểu được bầu, trong đó số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương 4 đại biểu; số đại biểu Trung ương giới thiệu 3 đại biểu. Căn cứ Văn bản số 717/UBTVQH14CTĐB, ngày 23/2/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh xây dựng phân bổ và gửi thông báo phân bổ đơn vị số lượng, cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV cho các cơ quan, tổ chức.

Đối với bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, tỉnh đã nhất trí số lượng người được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX là 147 người/70 đại biểu được bầu. Ngày 02/3/2021, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh cũng đã ký ban hành Quyết định số 02/QĐ-UBBC về việc ấn định đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, toàn tỉnh có 16 đơn vị bầu cử và 70 đại biểu được bầu đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó, thành phố Việt Trì, huyện Cẩm Khê và huyện Thanh Sơn mỗi địa phương có 2 đơn vị bầu cử; các huyện, thị còn lại, mỗi địa phương có 1 đơn vị bầu cử.

Tương tự cấp tỉnh, tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở cấp huyện, cấp xã, toàn tỉnh đã thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 872 người/466 đại biểu được bầu và ở cấp xã là 10.490 người/ 5.171 đại biểu được bầu. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã có văn bản gửi đến các đơn vị được phân bổ đại biểu giới thiệu ứng cử tiến hành lập danh sách giới thiệu người ứng cử để chuẩn bị cho Hội nghị hiệp thương lần hai diễn ra vào giữa tháng 3.

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở cùng sự quyết tâm cao, tin tưởng rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra thành công, an toàn hiệu quả, thực sự là ngày hội của toàn dân thành công; thể hiện sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân nhằm xây dựng Nhà nước pháp quyền do nhân dân làm chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đồng thời tạo đà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra.

Đinh Vũ

Dẫn nguồn: http://baophutho.vn/

Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com