Thứ 6 | 23/10/2020
       Thực hiện kế hoạch số 01/KH-QS ngày 19/01/2020 về việc thực hiện  nhiệm vụ huấn luyện tự vệ năm 2020; nhằm nâng cao nhận thức về Quốc phòng toàn dân, đồng thời trang bị những kiến thức cơ bản nhất về kỹ thuật, chiến thuật quân sự để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra; Ban Chỉ huy quân sự Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đợt huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2020.
       Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo toàn diện về chuyên môn quân sự của Ban Chỉ huy quân sựu thành phố Việt Trì, Ban chỉ huy quân sự Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quán triệt sâu sắc các nghị quyết, kế hoạch và tuyên truyền Luật dân quân tự vệ đến mọi cán bộ, đảng viên và nhân viên trong đơn vị. Năm 2020, Ban chỉ huy quân sự Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác quân sự - quốc phòng, rà soát củng cố lực lượng tự vệ theo quy định, xây dựng kế hoạch huấn luyện năm nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, địa phương.
  
(Ảnh: Một buổi huấn luyện cách cầm súng, đeo súng,tháo lắp súng của các chiến sĩ)
 
       Đợt huấn luyện được tổ chức từ ngày 12/10 đến ngày 18/10/2020 với sự tham gia của 33 chiến sĩ, tại đây các chiến sĩ được huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật, giáo dục chính trị với quân sự, giữa vũ khí hiện đại với vũ khí thô sơ, giữa vũ khí được trang bị với vũ khí tự tạo theo phương châm: "Cơ bản, thiết thực, chất lượng". Kết quả sau 06 ngày huấn luyện 100% chiến sĩ đạt yêu cầu của BCH quân sự thành phố, trong đó 80% chiến sĩ được đánh giá, xếp loại khá, giỏi.
       Thông qua đợt huấn luyện tiếp tục nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, chiến sĩ tự vệ, nắm vững các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động, sáng tạo phối hợp với các lực lượng, xử lý các tình huống phức tạp có thể xảy ra trên địa bàn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
                                      Quách Trung Thành, phòng Quản lý TDTT-
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com