Thứ 2 | 08/04/2024

baophutho.vn Ngày 17/5/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND quy định các nội dung liên quan đến việc phân cấp thẩm quyền đăng ký và quản lý phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước được miễn đăng ký trên địa bàn tỉnh. Quyết định không áp dụng đối với hoạt động lễ hội truyền thống và hoạt động lặn.

Theo Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND, UBND cấp huyện thực hiện đăng ký: Phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước không có động cơ có trọng tải toàn phần trên 15 tấn; phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước có động cơ, tổng công suất máy chính từ 5 sức ngựa trở lên.

UBND cấp xã thực hiện đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước không có động cơ có trọng tải toàn phần từ 1-15 tấn; phương tiên có động cơ máy chính dưới 5 sức ngựa.

Phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước được miễn đăng ký là tàu, thuyền, hoặc cấu trúc nổi khác được dùng để phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước không có động cơ chỉ di chuyển bằng sức người hoặc sức gió, sức nước có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc sức chở dưới 5 người.

 

Tuy nhiên, Nghị định số 19/2024/NĐ-CP ngày 23/2/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 5/6/2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước, có hiệu lực từ ngày 10/4/2024. Theo đó, tại khoản 7, khoản 14, Điều 1 của Nghị định số 19/2024/NĐ-CP quy định “UBND cấp huyện tổ chức thực hiện, quản lý việc đăng ký, quản lý phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước thuộc diện phải đăng ký theo quy định và UBND cấp xã thực hiện quản lý phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước được miễn đăng ký”.

Để đảm bảo triển khai thực hiện theo phân cấp của Chính phủ, ngày 5/4/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 8/2024/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 17/5/2023 của UBND tỉnh về phân cấp thẩm quyền đăng ký và quản lý phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước được miễn đăng ký trên địa bàn tỉnh.

Quyết định 08/2024/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2024.
TK
Dẫn nguồn: 
Bãi bỏ quy định về phân cấp thẩm quyền đăng ký và quản lý phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước (baophutho.vn)

Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com