Thứ 6 | 16/07/2021
PhuthoPortal - Ngày 15/7/2021, Hội đồng bầu cử (HĐBC) Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch HĐBC Quốc gia chủ trì hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo hội nghị (Ảnh: chinhphu.vn)

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ có các đồng chí: Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Hoàng Hương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Cùng dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định: Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đã trải qua 75 năm độc lập, 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử; Đại hội lần thứ XIII của Đảng được tổ chức thành công tốt đẹp, đề ra phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của dân, do dân và vì dân. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước được củng cố và tăng cường, tạo nền tảng, tiền đề vững chắc để phát triển đất nước ta nhanh và bền vững.

Đồng chí nhấn mạnh: Cuộc bầu cử với quy mô lớn nhất từ trước đến nay được tổ chức thành công với nhiều điểm mới trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn bầu cử, nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp tình hình thực tiễn trong bối cảnh cả nước phải thực hiện cùng một lúc 3 nhiệm vụ là vừa tập trung ưu tiên cho phòng, chống dịch bệnh COVID-19 bùng phát lần thứ 4, vừa tiếp tục phục hồi và duy trì phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời tập trung cao độ cho công tác bầu cử, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Thay mặt HĐBC Quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm chỉ đạo sát sao cuộc bầu cử và hoạt động của Quốc hội, HĐND các cấp. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và tổ chức bầu cử ở các địa phương.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn và biểu dương đội ngũ cán bộ y tế, các chiến sĩ quân đội, công an nhân dân và các lực lượng chức năng trên tuyến đầu phòng, chống dịch đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chăm lo sức khỏe cho nhân dân, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử trên phạm vi cả nước.

Nhấn mạnh, kết quả đạt được của cuộc bầu cử mới chỉ là thành quả bước đầu để chúng ta vững tin hơn trong xây dựng, củng cố nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết đây, nhiệm vụ đặt ra với Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là rất lớn. Trước mắt, cần tập trung tổ chức tốt Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XV - đây là kỳ họp quan trọng với nhiệm vụ trọng tâm  xem xét, quyết định công tác tổ chức nhân sự cấp cao của bộ máy Nhà nước trong nhiệm kỳ; xem xét, quyết định các chương trình, kế hoạch lớn của nước ta trong 5 năm tới. Đồng chí đề nghị mỗi đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp cần làm tốt nhiệm vụ, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết; tích cực đóng góp công sức, trí tuệ để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp, đáp ứng mong mỏi, kỳ vọng của cử tri cả nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Hoàng Hương chủ trì hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận đánh giá kết quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử; công tác nhân sự, hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử; việc thành lập các khu vực bỏ phiếu đảm bảo phòng dịch COVID-19; tổ chức phát động các phong trào thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử gắn với phong trào thi đua yêu nước của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương…

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 mặc dù diễn ra trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, bình đẳng, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Cuộc bầu cử nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, sát sao, toàn diện, đồng bộ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự vào cuộc chung sức, đồng lòng, đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, đồng thuận của đồng bào và cử tri cả nước. Công tác chuẩn bị bầu cử và tổ chức bầu cử được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, chuyên nghiệp từ trung ương đến địa phương, linh hoạt và sáng tạo trên cơ sở phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật.

Cuộc bầu cử đã phát huy tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch trong từng bước triển khai, từ dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng cho đến hiệp thương lấy ý kiến cử tri, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đáp ứng tiêu chuẩn, chất lượng, việc tổ chức vận động bầu cử cũng như việc bỏ phiếu, kiểm phiếu. Cuộc bầu cử lần này có số lượng cử tri đi bầu lớn nhất từ trước đến nay với 69.523.277 cử tri; tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 69.243.939 cử tri (đạt 99,6%).

Các đại biểu dự hội nghị

Kết quả, đã có 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó có 194 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu; 301 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu; 4 đại biểu tự ứng cử. Số đại biểu dự kiến hoạt động chuyên trách ở trung ương trúng cử là 126 người; số đại biểu hoạt động chuyên trách ở địa phương trúng cử là 67 người.

Lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ Quốc hội, tỷ lệ đại biểu Quốc hội dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử cao đạt 38,6% tổng số đại biểu Quốc hội; tỷ lệ đại biểu Quốc hội trúng cử là người dân tộc thiểu số đạt 17,84% - cao nhất từ trước đến nay; tỷ lệ đại biểu Quốc hội trúng cử là phụ nữ đạt 30,26% - cao nhất từ Quốc hội khóa VI trở lại đây.

Đối với kết quả bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã bầu được 3.721 đại biểu cấp tỉnh; 22.550 đại biểu cấp huyện; 239.788 đại biểu cấp xã. HĐBC Quốc gia, Ủy ban Bầu cử các cấp đã tiến hành xong việc xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đến nay, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất của HĐND để xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương và kiện toàn công tác nhân sự.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

Tính đến ngày 12/7/2021, đã có 4.157 tập thể và 7.684 cá nhân được Chủ tịch UBND cấp tỉnh tặng Bằng khen; 587 tập thể và 633 cá nhân được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ tặng Bằng khen; 224 tập thể và 218 cá nhân được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác bầu cử.

Lệ Thủy
D
ẫn nguồn: https://phutho.gov.vn/

Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com