Thứ 5 | 25/02/2021
PhuthoPortal - Ngày 22/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 429/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và Dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo.
Đó là “Thủ tục Đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển” thuộc lĩnh vực thi và thi tuyển được thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển: 30 ngày kể từ ngày thông báo kế hoạch cử tuyển công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thời hạn công khai danh sách người đủ tiêu chuẩn dự tuyển học theo chế độ cư tuyển: 5 ngày làm việc trước ngày xét tuyển (địa điểm công khai Sở Giáo dục và Đào tạo).

Người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ, địa chỉ: 398 đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì,  tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210.2222.555

Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ truy cập: http://dichvucong.phutho.gov.vn hoặc qua bưu chính công ích.
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết đối với thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực quản lý được công bố tại Danh mục trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật đầy đủ, chính xác nội dung, quy trình thực hiện của thủ tục hành chính được công bố tại Danh mục trên Cổng Dịch vụ công, Cổng Thông tin điện tử tỉnh. Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, xây dựng, tích hợp và cung cấp Dịch vụ công trực tuyến được công bố tại Danh mục trên Cổng Dịch vụ công, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh.
BBT

Dẫn nguồn:https://phutho.gov.vn/
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com