Thứ 6 | 09/12/2022
PhuthoPortal - Tại Kỳ họp thứ Năm - HĐND tỉnh khóa XIX, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có bài phát biểu làm rõ tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; các ý kiến thảo luận của đại biểu và ý kiến của cử tri, nhân dân. Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ trân trọng trích đăng bài phát biểu của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Kỳ họp.

Đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Kỳ họp

... Từ tháng 3/2022 trở lại đây, các hoạt động về kinh tế - xã hội của tỉnh mới trở lại bình thường. Năm 2022, tình hình kinh tế, chính trị của thế giới và trong nước tác động nhiều đến tỉnh Phú Thọ. Song, với sự cố gắng của tất cả các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, Phú Thọ đã đạt được những kết quả khá tích cực. Các chỉ tiêu, mục tiêu chủ yếu cơ bản đều đạt, nhiều chỉ tiêu đạt rất cao. Về tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,97%; các lĩnh vực về công nghiệp, nông nghiệp dịch vụ đều tăng trưởng (đặc biệt công nghiệp tăng gần 12%). Đây là những dấu hiệu tích cực, qua đó khẳng định sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ cấp ủy, chính quyền và sự sự đồng thuận, đồng tình cao của người dân.

Các chỉ tiêu chủ yếu đều tăng cao như: Tổng vốn đầu tư thực hiện tăng 12,6%, giá trị xuất khẩu ước đạt 12,5 tỷ USD. Về thu ngân sách, nhiều lĩnh vực thu đạt ấn tượng, tổng thu ước đạt 8.680 tỷ đồng, tăng 53,6%.

Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình mỗi xã một sản phẩm đạt kết quả tích cực.

Các lĩnh vực văn hóa tiếp tục được duy trì và đạt kết quả tích cực. Giáo dục - Đào tạo xếp thứ 8/63 tỉnh, thành phố về chất lượng giáo dục. Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; các hoạt động văn hóa, thể thao và thực hiện các chính sách an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực.

Khâu đột phá về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được tập trung chỉ đạo, đạt được những kết quả quan trọng

Nhiệm vụ trọng tâm về giải phóng mặt bằng được cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công, đầu tư tư nhân. Theo đó, đã giải phóng mặt bằng trên 150ha đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đặc biệt đã xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc kéo dài và bàn giao toàn bộ 356ha Khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn 1; cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, đường liên vùng Phú Thọ - Yên Bái, giải phóng trên 75% mặt bằng đường Âu Cơ giai đoạn 1, 2.

Quyết liệt chỉ đạo, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng trọng điểm: Đã tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện, khởi công 12 dự án từ nguồn vốn bổ sung ngân sách Trung ương, thực hiện đồng loạt 19/19 dự án thuộc kế hoạch đầu tư công 2021 - 2025, đặc biệt là 18 tuyến đường kết nối các khu công nghiệp, vùng nguyên liệu với các tuyến giao thông quốc gia, liên vùng, liên tỉnh. Chủ động phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Thành phố Hà Nội, các tỉnh: Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Yên Bái, Tuyên Quang để triển khai các dự án giao thông kết nối; hướng đến mục tiêu năm 2025 hoàn thành cơ bản các tuyến giao thông đối ngoại, kết nối với các tỉnh.

Trong năm đã thu hút 75 dự án đầu tư, vốn đăng ký trên 29 nghìn tỷ đồng, trong đó có 10 dự án FDI với tổng mức đầu tư trên 500 triệu USD. Đáng chú ý có một số dự án quy mô lớn về sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử, sản phẩm phục vụ công nghiệp ô tô, năng lượng mặt trời, sản xuất gỗ, gạch lát cao cấp... Là các dự án đóng góp tăng trưởng cao thời gian tới. Các chỉ số về môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính tiếp tục được cải thiện.

Những kết quả đạt được thể hiện rõ sự quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, của cả hệ thống chính trị; sự nỗ lực vượt khó, vươn lên của Đảng bộ, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp toàn tỉnh, là kết quả của cả quá trình phấn đấu thực hiện liên tục bền bỉ trong nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như trong báo cáo đã nêu, còn nhiều vấn đề nổi cộm cử tri và các đại biểu quan tâm, cần được tập trung chỉ đạo

Tình hình sản xuất kinh, doanh của một số ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn sản xuất, chi phí đầu vào tăng cao, thiếu đơn hàng sản xuất, lượng hàng tồn kho lớn,... đặc biệt trong quý 4 và những tháng cuối năm.

Tiến độ triển khai các dự án trọng điểm chưa đạt yêu cầu tiến độ đề ra. Còn 8/17 dự án chậm tiến độ, 4/17 dự án chưa triển khai được do còn vướng mắc về quy định, thủ tục.

Mặc dù được xác định là trọng tâm chỉ đạo năm 2022, nhiều tồn tại, vướng mắc liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng chậm được xử lý, vẫn là điểm nghẽn, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư, làm chậm tiến độ triển khai các dự án trọng điểm.

Công tác quản lý nhà nước của một số sở, ngành vẫn còn thiếu quyết liệt; chưa chủ động trong tham mưu, tổ chức thực hiện. Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa sát sao bám nắm thực tiễn, chưa thường xuyên, kịp thời kiểm tra, giám sát, chỉ đạo tháo gỡ tồn tại, khó khăn, vướng mắc,...

... Mục tiêu đề ra năm 2023 là rất nặng nề cần sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn. UBND tỉnh sẽ quyết liệt chỉ đạo, điều hành, vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ mọi thời cơ thuận lợi để phấn đấu đạt và vượt kế hoạch; tạo đà thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của cả giai đoạn 2021 - 2025.  Trên tinh thần đó, tôi xin nhấn mạnh những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm UBND tỉnh sẽ chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện đồng bộ ngay từ đầu năm 2023, cụ thể như sau:

1. Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt khâu đột phá về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, trọng tâm là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Yêu cầu Thủ trưởng, người đứng đầu các cấp, các ngành cần tiếp tục bám sát Nghị quyết của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh để quyết liệt, chủ động triển khai các chương trình, dự án.

Tiếp tục làm việc, kiến nghị với các cơ quan Trung ương để sớm giải quyết các vướng mắc về chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,... Khẩn trương hoàn thành, triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030; trình cấp thẩm quyền cho phép điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Việt Trì, Thị xã Phú Thọ; xây dựng và triển khai Chương trình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh đến năm 2030,...

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư, sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, các lĩnh vực xã hội,… Tiếp tục nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện các chính sách đẩy mạnh các lĩnh vực xã hội hóa, thu hút đầu tư tư nhân.

Tiếp tục xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong năm 2023: Các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị tổ chức triển khai kịp thời, đồng bộ ngay từ đầu năm 2023 đối với các chính sách mới về bồi thường, giải phóng mặt bằng như: Chính sách, chế độ, đơn giá bồi thường, mức hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; chính sách về bồi thường cây cối, hoa màu; bồi thường về nhà ở, vật kiến trúc…

Để làm được việc này, các huyện, thành, thị ủy phải đưa vào nhiệm vụ trọng tâm của huyện năm 2023; tập trung, quyết liệt chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém; giao nhiệm vụ, gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã với công tác giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị trực tiếp chỉ đạo, chủ động phối hợp với các sở, ngành; làm việc trực tiếp, cụ thể với các chủ đầu tư, nhà đầu tư; kịp thời tháo gỡ, khó khăn vướng mắc phát sinh. Chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả công tác bồi thường, GPMB trên địa bàn do mình quản lý.

Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải đảm bảo quy trình, thủ tục chặt chẽ ngay từ khâu chuẩn bị dự án, đặc biệt là quy trình, thủ tục BTGPMB để khi cần thiết có thể thực hiện ngay phương án bảo vệ thi công, cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi, bồi thường,...

Quyết liệt chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm, nhất là đối với 12 dự án giao thông kết nối liên vùng, liên huyện, giao thông đối ngoại; hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; các dự án du lịch, dịch vụ trọng điểm ở Thành phố Việt Trì, các huyện: Tam Nông, Thanh Thủy, Hạ Hòa, Tân Sơn.

Tăng cường phối hợp giữa các cấp, ngành để hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện thủ tục chấp thuận đầu tư, giao đất, cho thuê đất, xây dựng,... Rà soát các quy trình, thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện ở từng khâu, từng dự án. Xác định chi tiết tiến độ, phân công, phân nhiệm rõ ràng; kịp thời đôn đốc, kiểm tra, thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm.

Tiếp tục chỉ đạo xử lý các dự án chậm tiến độ; thu hồi các quy hoạch treo, dự án treo, các dự án sử dụng đất chậm tiến độ, sai mục đích,... Chủ động rà soát các dự án gặp khó khăn, vướng mắc để tập trung chỉ đạo xử lý; rà soát, chấn chỉnh hoạt động chuyển nhượng dự án.

2. UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển các lĩnh vực kinh tế: Sản xuất công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp và tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

3. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Tiếp tục thực hiện tốt việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản; xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản. Năm 2023, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo kiểm tra, rà soát đánh giá lại các dự án đã được cấp phép khai thác, tránh để xảy ra tình trạng lợi dụng cấp phép nhưng khai thác không đúng công suất cho phép.

4. Tăng cường thu hút nguồn lực đầu tư phát triển; quyết liệt chỉ đạo thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

5. Về các lĩnh vực xã hội: Năm 2023, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nội dung trọng tâm, trọng điểm về giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa thể thao. Riêng về tuyển dụng đối với giáo viên, năm 2023 tỉnh sẽ tổ chức thi tuyển tập trung; các huyện đăng ký với Sở Nội vụ về cơ cấu, nhu cầu số lượng để tổng hợp, đề xuất.

6. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Trong đó, tập trung xây dựng và triển khai Đề án tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tinh gọn đầu mối các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh đến năm 2030. Nguyên tắc ở đâu có việc, việc gì cần đến con người thì phải bố trí; chỉ là giảm về số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Các sở, ngành, địa phương bám sát tinh thần đó để thống nhất triển khai thực hiện trong thời gian tới.

... Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo đà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 -2025, khó khăn, thách thức là rất lớn, nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề. UBND tỉnh trân trọng đề nghị và mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy; sự đồng hành, giám sát của HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể; sự đồng thuận, ủng hộ, tạo điều kiện của đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và nhân dân trong toàn tỉnh. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh sẽ quyết liệt chỉ đạo, điều hành, nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

* Đầu đề do BBT đặt

BBT
dẫn nguồn: https://phutho.gov.vn/

Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com