Thứ 3 | 10/10/2017
Thực hiện kế hoạch số 44/KH-SVHTTDL của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Văn hóa và Chiếu phim đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, chiếu phim chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Sông Lô.
Từ ngày 01/10, Trung tâm Văn hóa và Chiếu phim đã thiết kế và gửi maket tuyên truyền cổ động trực quan kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Sông Lô cho các huyện, thành, thị thực hiện tuyên truyền tại địa phương, đặc biệt tại trung tâm các xã, thị trấn huyện Đoan Hùng. Hiện nay, Trung tâm đang chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Đoan Hùng thực hiện trang trí khánh tiết Lễ mít tinh kỷ niệm theo kế hoạch.
 

Một trong những mẫu tranh cổ động Trung tâm Văn hóa và Chiếu phim
đã gửi cho các huyện, thành, thị thực hiện tuyên truyền
 
Công tác chuẩn bị cho chương trình giao lưu văn nghệ quần chúng tối ngày 21/10/2017 được Trung tâm Văn hóa và Chiếu phim tích cực tập luyện. Bên cạnh đó, Trung tâm còn tổ chức “Tuần phim kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Sông Lô” trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 19/10 đến ngày 25/10/2017. 7 đơn vị tham gia Tuần phim bao gồm Rạp Chiếu phim Hòa Phong và 6 đội chiếu phim lưu động thực hiện trình chiếu phục vụ nhân dân với chương trình phim phong phú, nhiều ý nghĩa.
Các hoạt động tuyên truyền, văn hóa văn nghệ nhằm góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đồng thời tri ân những công lao to lớn, sự hi sinh anh dũng của các thế hệ cha anh đi trước trong sự nghiệp giải phóng dân tộc giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Thông qua đó, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tinh thần xung kích, sáng tạo của CB, CCVC và người lao động trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, giữ vững niềm tin, tinh thần độc lập, ý chí tự lực tự cường, tích cực đóng góp công sức, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quách Thị Sinh
Trung tâm Văn hóa và Chiếu phim
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com