Chủ nhật | 19/11/2023

baophutho.vnNgày 17/11, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình; phòng ngừa tình trạng hành hạ, xâm hại trẻ em trong CNVCLĐ năm 2023. Tham dự hội nghị có gần 400 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ LĐLĐ các huyện, thành, thị, công đoàn ngành, công đoàn các khu công nghiệp, công đoàn cơ sở và công nhân lao động...

Chuyên gia tâm lý, Tiến sĩ Đinh Đoàn trao đổi các nội dung về công tác bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình; phòng ngừa tình trạng hành hạ, xâm hại trẻ em.

Phát biểu khai mạc hội nghị, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh cho biết: Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã không ngừng hoàn thiện khung luật pháp, chính sách về quyền bình đẳng trên lĩnh vực bình đẳng giới như: Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, thông qua các công ước quốc tế như: Công ước về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ, Công ước Liên hiệp quốc về quyền trẻ em...

Tuy nhiên, định kiến giới và tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại khá phổ biến ở trong gia đình và một bộ phận dân cư trong xã hội; quyền trẻ em ở một số nơi chưa được tôn trọng một cách đúng mức. Do đó, hội nghị nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ Công đoàn, CNVCLĐ những kiến thức cơ bản về bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình; phòng ngừa tình trạng hành hạ, xâm hại trẻ em.

Hội nghị có sự tham gia của gần 400 đại biểu.

Tại hội nghị, Chuyên gia tâm lý, Tiến sĩ Đinh Đoàn đã trực tiếp trao đổi các nội dung về công tác bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình; phòng ngừa tình trạng hành hạ, xâm hại trẻ em; đồng thời trao đổi, giải đáp, tư vấn một số nội dung, tình huống mà các đại biểu đưa ra.

Thông qua hội nghị nhằm tăng cường vai trò của các cấp công đoàn trong công tác tuyên truyền về bình đẳng giới, tham gia thực hiện quyền bình đẳng giới, đảm bảo cho CNVCLĐ sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, không có bạo lực; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các cấp công đoàn, của đoàn viên, CNVCLĐ trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới; tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình và thực hiện đồng bộ các giải pháp từ phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động tiêu cực, can thiệp làm giảm bạo lực gia đình. Đồng thời đề cao đạo đức, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước; ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội; khơi dậy tình yêu thương, chia sẻ trách nhiệm giữa các thành viên gia đình trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Hoàng Giang
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com