Hội thảo khoa học – thực tiễn “Đền Mẫu Âu Cơ, Tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ - bảo tồn và phát huy giá trị”

Hội thảo khoa học – thực tiễn “Đền Mẫu Âu Cơ, Tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ - bảo tồn và phát huy giá trị”

Hội thảo khoa học – thực tiễn “Đền Mẫu Âu Cơ, Tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ - bảo tồn và phát huy giá trị”

Thẩm định công nhận điểm du lịch cộng đồng Bản Dù, điểm du lịch sinh thái Thác Ngọc và điểm du lịch sinh thái cộng đồng Bản Cỏi, xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Thẩm định công nhận điểm du lịch cộng đồng Bản Dù, điểm du lịch sinh thái Thác Ngọc và điểm du lịch sinh thái cộng đồng Bản Cỏi, xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Thẩm định công nhận điểm du lịch cộng đồng Bản Dù, điểm du lịch sinh thái Thác Ngọc và điểm du lịch sinh thái cộng đồng Bản Cỏi, xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Trưng bày chuyên đề di sản văn hóa “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan Phú Thọ” tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk

Trưng bày chuyên đề di sản văn hóa “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan Phú Thọ” tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk

Trưng bày chuyên đề di sản văn hóa “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan Phú Thọ” tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk

Ngành văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025

Ngành văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025

Ngành văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025

PHÚ THỌ PHÁT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU DU LỊCH VÀ HƯỞNG ỨNG NGÀY DU LỊCH THẾ GIỚI 27/9 NĂM 2023

PHÚ THỌ PHÁT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU DU LỊCH VÀ HƯỞNG ỨNG NGÀY DU LỊCH THẾ GIỚI 27/9 NĂM 2023

PHÚ THỌ PHÁT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU DU LỊCH VÀ HƯỞNG ỨNG NGÀY DU LỊCH THẾ GIỚI 27/9 NĂM 2023

Chương trình

Chương trình "Vui Tết Trung thu - Đêm hội Trăng rằm" và tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi các cấp năm 2022-2023

Chương trình "Vui Tết Trung thu - Đêm hội Trăng rằm" và tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi các cấp năm 2022-2023

HIỆP HỘI DU LỊCH TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ BÀN NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN NĂM 2023

HIỆP HỘI DU LỊCH TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ BÀN NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN NĂM 2023

HIỆP HỘI DU LỊCH TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ BÀN NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN NĂM 2023

Công bố sản phẩm du lịch tỉnh Phú Thọ - 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

Công bố sản phẩm du lịch tỉnh Phú Thọ - 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

Công bố sản phẩm du lịch tỉnh Phú Thọ - 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

Khối Văn hóa - Xã hội tổ chức bàn giao

Khối Văn hóa - Xã hội tổ chức bàn giao "Căn nhà cấp ủy" và thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo tỉnh Phú Thọ

Khối Văn hóa - Xã hội tổ chức bàn giao "Căn nhà cấp ủy" và thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo tỉnh Phú Thọ

Thư viện tỉnh Phú Thọ tham dự tập huấn

Thư viện tỉnh Phú Thọ tham dự tập huấn "Xử lý, chuẩn hóa dữ liệu"

Thư viện tỉnh Phú Thọ tham dự tập huấn "Xử lý, chuẩn hóa dữ liệu"

Trang : 1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
Văn bản mới
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com