Thứ 4 | 07/08/2019
PhuthoPortal - Huyện Hạ Hòa vừa tổ chức lấy ý kiến cử tri tại 19 xã trong diện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn huyện. Trong đó, có 11 xã không đủ cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định với 8 xã liền kề.
  
Lấy ý kiến cử tri tại xã Vĩnh Chân
 
Ngày 26/7, các xã và tổ công tác đã phát phiếu đến các hộ gia đình và cử tri. Đây là một bước quan trọng trong quy trình sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện. Huyện đã thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống các khu dân cư để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện việc tham gia lấy ý kiến đóng góp, đồng thời giám sát việc phát phiếu đảm bảo dân chủ, công khai, đúng luật định.
Kết quả, đến ngày 27/7, huyện Hạ Hòa đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri tại 19 xã thuộc diện sáp nhập (xong trước 2 ngày so với kế hoạch đề ra). Tổng số cử tri được lấy ý kiến là 40.602, đạt tỷ lệ 100%; số cử tri đồng ý với Đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã là 40.356/40.602 người, chiếm tỷ lệ 99,39%.
Kết quả trên đã khẳng định sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở và sự tích cực vào cuộc của các tổ chức chính trị - xã hội cũng như sự đồng thuận cao của cử tri 19 xã trong diện sắp xếp, sáp nhập giai đoạn 2019 - 2021.
Trong thời gian tới, huyện Hạ Hòa tiếp tục chỉ đạo các bước tiếp theo trong lộ trình sắp xếp, sáp nhập 19 xã thành 6 xã mới để đảm bảo lộ trình đến ngày 1/1/2020  bắt đầu đi vào hoạt động.
Nguồn:  http://www.phutho.gov.vn
Dẫn nguồn: Phòng QLVH&GĐ
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com